Produktutveckling eller forskning – hur hanterar man rollen som forskare och entreprenör?

Nina Fowler har i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig till sin ursprungliga forskargrupp.

Hur kan man som både forskare och företagare hålla isär de olika rollerna? Svaret är att det kan man inte, menar Nina Fowler som i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig sin ursprungliga forskargrupp.

Samverkan är ett begrepp som ligger högt upp på agendan just nu. Innovation, entreprenörskap och nyttiggörande av forskning uppmuntras från olika håll och är ett uttalat mål i regeringens forskningsproposition. Men hur förhåller man sig som forskare till de olika rollerna som uppstår när man tar sin innovation till marknaden? I en ny avhandling har Nina Fowler, doktorand vid institutionen för teknikvetenskaper, undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig till sin ursprungliga forskargrupp.

– Det ställs höga krav på att producera goda forskningsresultat, men det finns även en förväntan om att forskning ska leda till innovationer och patent. Det innebär att forskare kan lägga mycket tid på uppgifter som inte är akademiskt meriterande och mer handlar om produktutveckling än forskning, menar Nina Fowler.

Krav på vattentäta skott

Det finns en idé om att man ska utföra forskning som är användbar och relevant för samhället, samtidigt som man har krav på vattentäta skott mellan akademin och företagsvärlden, menar hon.

– Vi sätter upp strikta ekonomiska och juridiska skiljelinjer för att värna vår integritet och inte blanda ihop forskning med affärsutveckling, men i realiteten överskrids de här skiljelinjerna ganska ofta. Så länge det finns beröringspunkter mellan människor kommer de olika verksamheterna inte att vara helt separerade.

Det kan handla både om idéer och mer konkreta uppgifter.

– En forskare kanske har en tanke om hur man kan förbättra en produkt för att den ska vara mer kommersiellt gångbar, men som kanske inte passar in i forskningsprojektet. Men det kan också handla om mer praktiska göromål, som att en forskare behöver låna en viss typ av verktyg om finns hos avknoppningsbolaget, eller fråga om råd i en tillverkningsprocess.

I det avknoppningsbolag som Nina Fowler följt i sitt avhandlingsarbete definierades uppgifterna i forskargruppen ofta av forskarnas olika roller. Seniora forskare jobbade mer med att ansöka om anslag medan juniora forskare arbetade mer med praktiskt utvecklingsarbete.

– Ett problem här var att många juniora forskare fastnade i det mer praktiska arbetet, och därmed inte jobbade lika mycket med akademiskt meriterande uppgifter.

Medvetenheten måste öka

Avhandlingens syfte är inte att ge svar på om det här är rätt eller fel, men Nina Fowler menar att medvetenheten om hur verkligheten ser ut måste öka, särskilt med tanke på att kraven på samverkan och nyttiggörande ökar.

– Vi behöver fundera kring hur vi kan hantera detta och vad vi menar med god forskning. Är kommersialisering av forskningsresultat något som ska prioriteras?


---

Läs mer:

Avhandlingen ”Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?”

Enkät: Dubbla roller som forskare och entreprenör

 

 

 

 

7 april 2017