Nyheter och press

Kunskap ska ge bättre stöd till våldsutsatta

2017-04-25

Vilken hjälp behöver våldsutsatta Anna, i mötet med till exempel socialtjänsten och vården? Konkreta exempel är grunden i en ny webbutbildning om våld i nära relationer. På drygt ett halvår har kursmaterialet använts av cirka 10 000 personer.

Anna är utsatt för våld. I webbkursen får deltagarna följa
hennes väg ut ur utsattheten. Bild: Magnus Håglund

En dator med uppkoppling är allt som behövs för att gå utbildningen. Fakta varvat med filmer, bilder och interaktiva moment ger kunskaper om våldets mekanismer, statistik och samhällets ansvar.
– Utbildningen ger grundkunskaper, men deltagarna får också knyta kunskapen till verkliga exempel, reflektera och diskutera med kolleger. På längre sikt är det viktigt med koppling till den egna verksamheten, säger projektledaren Annika Engström.

Når ut till många

Bakom utbildningen står Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK), i samarbete med Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. De kontaktade NCK eftersom de hade ett behov av en utbildning som når ut till många.
– Vi hade alla märkt av att det var ökat tryck på kunskap om våld i nära relationer och vi har utformat utbildningen tillsammans. Alla har bidragit med sin kunskap.
Till exempel har NCK kunnat bidra med expertkunskap, baserad i forskning, medan Länsstyrelserna har gett exempel ur sin verksamhet.

Ökar kunskapsnivån

Utbildningen riktar sig till många olika yrkesgrupper och är helt kostnadsfri. Hittills är det mest personal inom socialtjänsten och hälso-och sjukvård som tagit del av utbildningen. Totalt tar det cirka 2,5 timmar att gå igenom hela utbildningen, ensam eller i grupp. Alla som klarar det avslutande testet får ett intyg.
– Utbildningen kan användas för att öka kunskapsnivån inom organisationen och det finns kommuner som vill utbilda all personal vid alla förvaltningar. Flera stora myndigheter har också hört av sig. Syftet är att fler ska ha kunskap nog att handlägga och ge ett bra bemötande av våldsutsatta, men också att se och upptäcka våld, säger Annika Engström.

---

Fakta:

Tillgänglig för alla
Under drygt sex månader har kursmaterialet använts av cirka 10 000 personer runt om i Sverige. Bland de 10 000 användarna finns även cirka 200 grupper som valt att göra utbildningen tillsammans.

De vanligaste kategorierna:

  • 52 % socialtjänst
  • 15 % hälso- och sjukvård
  • 10 % övriga (till exempel journalister och privatpersoner)
  • 7 % övriga myndigheter
  • 5 % studenter

Läs mer:

Webbkurs om våld ger baskunskap

Direktlänk till kursen