Nyheter och press

Snart dags för doktorspromotion

2017-05-15

Efter att promotionfestligheterna tillfälligt flyttats till Uppsala domkyrka så är de nu tillbaka i Universitetshusets aula.

Den 24 maj är det dags för Uppsala universitets stora examensfest - doktorspromotionen. 130 nya doktorer och 39 jubeldoktorer promoveras under högtidliga former i Universitetshusets aula.

Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer är de även berättigade att använda det tredje tecknet; ringen. De som blivit doktorer för femtio år sedan inbjuds till vårpromotionen som så kallade jubeldoktorer.

På kvällen blir det middag och dans i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubeldoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster samt lärare och andra anställda.

Program 24 maj 2017

(Alla klockslag är precisa)

07.00 Kanonsalut från Slottsbacken.

08.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.15 Universitetshusets aula öppnas för åhörare. För tillträde till akten fordras biljett. Gratisbiljetter kan i mån av tillgång erhållas i receptionen, S:t Olofsgatan 10 tisdagen den 23 maj kl 10.00–16.30 (stängt 12.00–12.45) och onsdagen den 24 maj i god tid före promotionen. Platserna skall vara intagna senast kl 12.00. Klädsel för åhörare: valfri.
 
11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas för uppställning enligt anvisning i processionsordningen. Klädsel för deltagare i processionen: frack med svart väst alternativt hellång klänning med täckta axlar.

12.15 Promotionshögtiden i Universitetshusets aula börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Medicinska fakultetens promotor, professor Ulf Landegren över
ämnet Molekylära verktyg för att se hur vi mår.

Promotion inom åtta av universitetets nio fakulteter.

Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande,
fil. kand. Daniel Simmons.

Anförande av filosofie jubeldoktorn professor Leif Lewin.

Processionens uttåg. (Publiken ombeds att inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen har passerat i sin helhet.)

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten från Universitetsplanen, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

#doktorspromotion

Läs mer om doktorspromotionen.

Frågor om promotionen?
doktorspromotion@uadm.uu.se