Nyheter och press

Otto Cars får medalj av regeringen

2017-04-28

Regeringen tilldelar Otto Cars belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores i guld av tolfte storleken. Han belönas för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för nationellt och internationellt arbete mot antibiotikaresistens.

Otto Cars. Foto: Mikael Wallerstedt

Otto Cars är professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, infektionssjukdomar,  har arbetat med infektionssjukdomar sedan 70-talet. Han lade även grunden till det internationella nätverket ReAct som arbetar mot antibiotikaresistens.

– Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. Den riskerar inte bara många människors liv och hälsa utan medför dessutom samhällskostnader och konsekvenser för hållbar utveckling världen över. Professor Otto Cars arbete mot antibiotikaresistensens har varit ovärderligt. Han har starkt bidragit till att antibiotikaresistensens är en fråga på högsta politiska nivå i världen, säger folkhälso- sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström.

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.