Nyheter och press

Nytt alumnkapitel grundat i Schweiz

2017-05-02

I februari lades grunderna för ett nytt alumnkapitel i Schweiz och Liechtenstein, som blir det sjätte i familjen av Uppsala universitets internationella alumnkapitel. Vi ställer tre frågor till ordförande Erik Naeser.

Vem är du och hur hamnade du i Schweiz?

– Jag är en Uppsalason med intresse för hav och vatten som hade den äran att kombinera de intressanta apotekarstudierna vid Uppsala universitet med ett klingande engagemang i Hornboskapen vid SNerikes. Frivilligheten i olika typer av engagemang har även fortsättningsvis kommit att kombineras med det maritima samt farmaceutiska i professionen. Allt detta tillsammans resulterade exempelvis i att jag numera, sedan snart 7 år tillbaka, har den äran att bo och verka i Schweiz.

Hur ser du på det nystartade alumnkapitlet?

– Jag tycker att det är jättekul att Uppsala University Switzerland Alumni Chapter (UUSAC) sprungit ur den schweiziska myllan och nu kan berika oss alla, både alumner och vänner av Uppsala universitet, med spännande tillfällen där vi exempelvis ses, har möjlighet att nätverka samt lyfta och dela den kunskap och glädje som vi fått med oss ifrån vår tid vid Uppsala universitet ­– eller önskar dela med andra som ännu ej haft denna möjlighet. För mig var det även självklart att vi omgående efter grundandet utökade vårt täckningsområde till att även innefatta våra alumnkollegor boende i Liechtenstein.

Vilka aktiviteter har ni planerat i nuläget?

– Den 10 maj, från klockan 18 och framåt, träffas UU-alumner och vänner för att fira UUSACs grundande med en avslappnad after work. Är du i Zürich denna kväll så kom gärna med till Goethe Bar, Sechseläutenplatz 10, 8001 Zürich.

– I juni kommer vi sedan att hålla vår första gasque för att fira grundandet av UUSAC. Här kommer UU-alumner tillsammans med respektive eller vän ha möjlighet att sluta samman i den härligt varma tradition som gasquer i Uppsala bjuder till.

­– För september jobbar vi på ett intressant föredragsevent tillsammans med den svensk-schweiziska handelskammaren. Detta event är tänkt att hållas i Genève och innehålla både intressanta föredrag samt möjlighet till nätverkande.

– I november siktar vi på att hålla vårt första årsmöte. Detta är tänkt att hållas i Bern för att vara lite mer lättillgängligt för de flesta.

– Framgent planeras även intressanta träffar med lärosäten och andra institutioner här i Schweiz för att skapa tillfällen att mötas och ta del av varandras lärdomar, knyta kontakter och främja ett fortsatt gott utbyte – exempelvis genom forskar- och studentutbyten.

 

Är du UU-alumn i Schweiz eller Liechtenstein, se till att registrera dig som medlem av Uppsala University Switzerland Alumni Chapter i Alumnnätverket – då får du den senaste informationen om vad UUSAC har på gång. Hör också gärna av dig till uusac@alumni.uu.se om du har tankar och idéer kring vad du önskar få ut av ditt medlemskap i UUSAC.