Nyheter och press

Fyra uppsalaforskare får pris av Göran Gustafssons stiftelse

2017-05-08

Den 5 maj 2017 var det högtidlig prisutdelning i Stensalen på Kungliga Slottet i Stockholm. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan delade ut sammanlagt 12 miljoner kronor till unga forskare. Bland pristagarna fanns fyra forskare från Uppsala universitet.

Anna Rostedt Punga, institutionen för neurovetenskap, och Cecilia Persson, institutionen för teknikvetenskaper, fick Göran Gustafssonpriset på vardera 2,5 miljoner kronor att användas fritt för forskning.

Det mindre priset, på 500 000 kronor, gick till Olov Norlén, institutionen för kirurgiska vetenskaper, och Reza Younesi, institutionen för kemi - Ångström.

Om stiftelsen:
Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan (UU/KTH). Stiftelsen tillkom år 1986, genom en donation av Göran Gustafsson. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom teknisk fysik och medicin samt är inriktad mot yngre forskare.

Läs mer om pristagarna på webbplatsen om Göran Gustafssons stiftelser