Nyheter och press

Hälsosatsning tar Europa till Uppsala

EIT Health Matchmaking Event är en tvärvetenskaplig träffpunkt där akademi, företag och myndigheter söker nya kontakter inför årets stora utlysning av EIT Health-miljoner.

Nu har 140 av Europas ledande hälsoaktörer med förenad kraft tagit sig an de enorma utmaningar sjukvården står inför. Under senvintern samlades de i Uppsala för att skapa nya vägar till samverkan.

En signal ljuder genom Uppsala Konsert & Kongress och sorlet i korridorerna tystnar snabbt. Trehundra personer från 17 europiska länder söker effektivt upp nya partners och snart sänker sig åter bruset från ivriga samtal. Vi befinner oss i EIT Health Matchmaking Event, en tvärvetenskaplig träffpunkt där akademi, företag och myndigheter söker nya kontakter inför årets stora utlysning av EIT Health-miljoner.

– För att utveckla nya idéer inom hälsoområdet behöver vi även blicka bortom Sveriges gränser, och EU:s forsknings- och innovationssystem har, liksom vår regering, gjort tydligt att de kommer att prioritera internationella samverkansprojekt med samhällsnytta. Alltså måste vi hitta nya sätt att arbeta, vilket gör EIT Health till ett oerhört viktigt instrument, säger Mats Larhed, koordinator för Uppsala universitetets arbete inom EIT Health.

Samlar ledande företag

Konsortiet EIT Health samlar 140 ledande universitet, företag och vårdaktörer som med enad kraft tar sig an de hälsorelaterade utmaningar Europa står inför. Uppsala universitet har gått in med fullt engagemang, och som arrangör av årets största mötesplats inom EIT Health får de egna forskarna en unik möjlighet att skapa nya kontakter.

– Det ryms ett enormt värde i att handplocka och fokusera på de möten man vill delta i utan att ägna tid och kraft åt att resa runt i Europa, samtidigt som Uppsala visar sina styrkor för potentiella samarbetspartners som tidigare kanske varit helt obekanta med staden. Alla jag möter är mycket imponerade av det professionella arrangemanget, säger Andy Browning, Director of Innovation Projects vid EIT Health.

Satsar på nästa generation

Två år efter att EIT Health fick EU:s uppdrag att lägga grunden till en hållbar utveckling av vårdsamhället är strukturen på plats. Hörnstenarna är innovation, affärsutveckling och – Rom byggdes ju inte på en dag – nya utbildningar. Nästa generation måste med på tåget om de en dag ska överta rodret. Uppmärksamma Uppsalabor noterade i november hur stadens studenter intog Fyrishov i samband med Innovation Day och i år återkommer kurserna Health Innovation och Innovation Game.

– Vi behöver alltid utveckla utbildningssidan, och inom EIT Health får vi tänka nytt och över traditionella gränser. Arbetet lovar gott och idag deltar vi i samtal och skapar nya kontakter, men på sikt måste vi också lotsa fler av Uppsalas forskare över tröskeln till den samverkan EIT Health erbjuder, säger universitetslektor Margareta Krabbe.

Minuterna har gått, ännu en signal och nya möten väntar. Evelina Vågesjö, forskare vid Uppsala universitet och skapare av en lovande metod att påskynda läkning av kroniska sår, skymtar i vimlet.
– Jag hade precis en väldigt bra diskussion med ett tyskt företag som utvecklar biologiska levande läkemedel och nu ska jag träffa ett av världens ledande läkemedelsföretag med bas i Paris. EIT Health ger verkligen tillgång till ett helt nytt nätverk som kommer att stärka mina möjligheter i större europeiska utlysningar, berättar hon innan hon hastar vidare till nästa samtal.

---

Vad för dig till EIT Health Matchmaking Event?

Julie Hart, chef för strategiska partnerskap vid Oxford AHSN:
– Vi ska testa nya vårdmodeller och är i behov av internationell samverkan. Formatet med många möten och stor spännvidd passar oss perfekt, och vi har inlett samtal med en rad potentiella partners som vi kommer att ha fortsatt kontakt med.

Melek Somai, forskare vid Imperial College:
– Vår forskargrupp vill bredda våra tvärvetenskapliga nätverk och är här för att se om EIT Health kan erbjuda rätt struktur för oss. Hittills är det en mycket positiv erfarenhet med en interaktion som normalt tar år att uppnå.

Catharina Svensson, professor i molekylär virologi, Uppsala universitet:
– Vi är här för att utveckla gemensamma och tvärvetenskapliga utbildningsmoment med europeiska universitet som delar vår målbild. Idag har vi bland annat talat med ett holländskt lärosäte om en gemensam forskarskola kring antibiotikaresistens.

---

Fakta om EIT Health

  • Ett konsortium med cirka 140 partners from 14 EU-länder, som ska främja entreprenörskap och utveckla innovationer inom området hälsa och aktivt åldrande.
  • Detta uppnås genom att leverera produkter, idéer och utbildning som ska säkra morgondagens kompetens inom området.
  • EIT Health har sex lokala centrum i Europa och Uppsala universitet är en del av CLC Scandinavia. Det finns också sex olika regioner, så kallade InnoStars-regioner, som är kopplade till EIT Health.

2017-05-08