Nyheter och press

Vicerektorer utsedda för ytterligare tre år

2017-05-10

Rektor har, på förslag från respektive vetenskapsområdes elektorsförsamling, beslutat att utse Torsten Svensson, Stellan Sandler och Johan Tysk, till vicerektorer för ytterligare en treårsperiod – från 1 juli i år till 30 juni 2020.

Till vicerektorer utses:

  • Professor Torsten Svensson för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Professor Stellan Sandler, för vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Professor Johan Tysk, för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Till ställföreträdande vicerektorer för samma mandatperiod, dvs 1 juli 2017 till 30 juni 2020, utses:

  • Professor Anna Singer, för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Professor Mats Larhed, för vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Professor Marika Edoff, för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Vicerektorerna  ingår i rektors ledningsråd och de är dessutom ordförande i områdesnämnden för respektive vetenskapsområde.