Historiska mynt från Myntkabinettet

Det har funnits flera hundra valutaunioner genom tiderna men många har slutat i konflikt och till och med krig. Hendrik Mäkeler, förste antikvarie och föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett berättar om några historiska mynt.

Atenska mynt vida accepterade. Under antiken var mynt från stadsstaten Aten populära betalningsmedel långt utanför Aten. Det är exempel på en av de första övergripande valutorna där mynten accepteras över stora områden. Mynten kallades ugglor och var präglade med en uggla som symbol för Athena, vishetens och krigets gudinna i grekisk mytologi. Att mynten hade stort genomslag syns fortfarande i ett ordspråk som finns bland annat på svenska och tyska: "Man ska inte föra ugglor till Aten", med betydelsen att Aten inte behöver mer guld. På bilden en tetradrachm från 134 f.Kr.
Sedlar ledde till Sveriges första moderna finanskris. Sverige hade under 30-åriga kriget lagt ut enorma summor för att finansiera kriget på kontinenten, det innebar i praktiken att Sverige fick brist på guld och silver när de metallerna hamnade på kontinenten. Men vi hade fortfarande gott om koppar och började därför göra kopparmynt till samma värde som silvermynten. Men det blev otympliga mynt som vägde upp till 15 kg. För att slippa de otympliga kopparmynten började bankiren Johan Palmstruch 1661 utfärda världens första sedlar i den privata banken Stockholm Banco. Men banken gav ut mer sedlar än de hade täckning för, det utbröt panik och många rusade till banken för att lösa in sedlarna och Sveriges första moderna finanskris var ett faktum. På bilderna en sedel från Stockholm Banco och ett kopparmynt som väger 12 kg.
Sverige i praktiken med i latinska myntunionen. Flera inflytelserika personer i Sverige var intresserade att gå med i latinska myntunionen på andra hälften av 1800-talet. Men Sverige gick aldrig med eftersom kungen ansåg att vi skulle förlora för mycket i suveränitet. Men i praktiken var vi med eftersom vi präglade mynt i samma valör och med samma metallvärde som valutaunionen, en karolin motsvarade 10 franc. På bilden en karolin från 1868, notera myntenheterna karolin och franc på baksidan.
Kronan uppstår med Skandinaviska myntunionen. Skandinaviska myntunionen asom startade 1873 mellan Sverige, Danmark och Norge var ett gemensamt myntsystem baserat på guld. Varje land präglade egna mynt men de skulle ha samma guldvärde. Krona och öre infördes som gemensam valutaenhet, tidigare hade Sverige haft riksdaler och skilling. Myntunionen upphörde i praktiken i och med första världskriget men den upphävdes formellt först 1972. På bilden en 20-krona från 1873.

2017-05-17