Nyheter och press

Sven Nelander får Senior Investigator Award

2017-05-30

Cancerforskaren Sven Nelander vid institutionen för immunologi, genetik och patologi tilldelas en Senior Investigator Award från Cancerfonden. Priset innebär finansiering av hans tjänst under sex år.

Syftet med Cancerfondens Senior Investigator Award är att stödja etablerade och väl kvalificerade forskare så att de under en sexårsperiod på heltid kan ägna sig åt cancerforskning. Under de senaste åren har förutom Sven Nelander ytterligare tre forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) tilldelats sådana tjänster.

IGP:s prefekt Karin Forsberg Nilsson är mycket glad att Cancerfonden valt att stödja flera av institutionens cancerforskare.

– Det är mycket glädjande att så många av dessa bidrag kommer till IGP. Det visar att det är framgångsrik cancerforskning som bedrivs i Uppsala.

Sven Nelanders forskning fokuserar på systembiologiska strategier för att kartlägga de molekylära mekanismerna i hjärntumörer. Hans och hans medarbetare kombinerar matematiska metoder, datorsimuleringar och experiment för att förstå den komplexa regleringen av cancerceller. Det långsiktiga målet är att utveckla nya behandlingsstrategier.

Sven Nelander har varit verksam vid IGP sedan 2012 då han kom till Uppsala som en av de strategiska rekryteringar som gjordes vid SciLifeLab för att stärka forskningsmiljön inom molekylär biovetenskap.

– Det är väldigt roligt att tilldelas den här tjänsten från Cancerfonden. Den ger stora möjligheter att fortsätta utveckla vår tvärvetenskapliga forskning om hur man bäst ska kunna behandla cancer i hjärnan, säger Sven Nelander.

Mer om Sven Nelanders forskning vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.
 

Kerstin Henriksson