Nyheter och press

Ny ordförande tar plats i konsistoriet

2017-04-07

Gudmund Hernes har erfarenheter både av universitetsvärlden och av politiken, bland annat som norsk utbildnings- och forskningsminister.

Nu har Gudmund Hernes tagit över ordförandeklubban i konsistoriet, Uppsala universitets styrelse. Den 20 juni kommer han till Uppsala för att leda sitt första styrelsesammanträde. I förberedelserna ingår att läsa på ordentligt men också ett besök vid universitetet.

Gudmund Hernes har varit i Uppsala flera gånger, på allt ifrån konferenser till seminarier och föreläsningar, vilket lett till att han i dag har både kollegor och vänner i staden. Men första besöket i Uppsala skedde bara i fantasin.

– Min far var flykting i Sverige under andra världskriget. När han återvände till Norge hade han med sig "Nils Holgersons underbara resa" av Selma Lagerlöf, som han läste högt ur varje kväll i 18 månader. Det var Nils som introducerade mig till Uppsala, berättar Gudmund Hernes.

Han är professor emeritus i sociologi vid universiteten i Bergen och Oslo samt professor på deltid vid Handelshögskolan BI i Oslo, med inriktning mot politisk ekonomi. Varje höst under de senaste femton åren har han varit gästforskare vid Stanford University i USA. Dessutom har han under det senaste decenniet lett styrelsen för Falstadcentret, som är en minnesplats för mänskliga rättigheter.

Hur ser du på din roll som konsistoriets ordförande?
– Som ledare för en arbetsgemenskap, där uppgiften är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en stor samling osedvanligt duktiga yrkespersoner.

Bakgrund som politiker

Förutom sina akademiska uppdrag har Gudmund Hernes varit politiker i norska Arbetarpartiet och var utbildnings- och forskningsminister under åren 1990–95.

Är det något du kommer att ha nytta av?
– Ja, min erfarenhet är som Askeladdens i den norska folksagan "Prinsessan som aldrig blev svarslös" – allt du har tagit med dig på vägen kommer att gynna dig om du har fantasi nog att använda det.

Som förberedelse har han läst in sig ordentligt – både på information han fått från universitetsledningen och källor han själv har letat fram. Den 18–19 maj kom han till Uppsala för en första introduktion till universitetet.

– Det är ett odelat nöje att få lära känna ett lärosäte som genom sin historia, sina meriter och sina bidrag till nyttiggörande av kunskap, inbegriper så många framstående forskningsmiljöer och viktiga beslutsmiljöer, säger han.

Vad är din bild av Uppsala universitet så här långt?
– En internationellt ledande akademisk miljö med en lång, mångsidig och stark universitetstradition – inklusive en vital studiemiljö.

Vill främja akademisk frihet

Gudmund Hernes ser flera utmaningar för Uppsala universitet. En är att främja universitetets klassiska uppdrag; friheten att få studera det man vill, friheten att kunna undervisa efter sin egen övertygelse och friheten att forska utifrån intresse. I dag är universiteten utsatta för ökat tryck, menar han.

– I många länder och från många håll förs det som skulle kunna kallas en ny kamp mot upplysningstanken. Forskningens resultat förnekas, vetenskapens procedurer skyfflas åt sidan och på flera ställen försämras finansieringen. Respekten för fakta och för den allmänbildning som universitetsstudier ger behöver försvaras med kraft.

---

Fakta:

Gudmund Hernes är professor emeritus i sociologi vid universitet i Bergen och Oslo, professor II vid Handelshögskolan BI i Oslo, författare och tidigare politiker och statsråd för norska Arbetarpartiet. Han var Norges utbildnings- och forskningsminister 1990–1995, socialminister 1995–1997 och ledde innan dess den norska maktutredningens forskargrupp 1972–1981. Han är medlem i den norska Vetenskapsakademien och författare till boken ”Makt og avmakt: En begrepsanalyse” som utsetts till en Norges av 25 viktigaste bidrag till sociologin.

Läs mer:

Klart med nya ledamöter till konsistoriet