Sjukvårdssamarbete i Nanjing

Hallå där Eva Tiensuu Janson, dekan vid medicinska fakulteten. Ett samverkansavtal ska göra Nanjing till Uppsala universitets hemvist i det strategiskt viktiga Kina. Vad är det som pågår i Nanjing?

Eva Tiensuu, dekan vid medicinska fakulteten i
Uppsala. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– För att erbjuda boende och vård till bland annat äldre invånare ska de bygga en ny stadsdel som med inspiration från västerländska serviceboenden och Hammarby sjöstad som ska rymma en miljon människor. De ska även uppföra ett toppmodernt universitetssjukhus efter svensk modell, och här kommer Uppsala universitet in i bilden.

Varför just Hammarby sjöstad och Uppsala universitet?
– Kinas dåvarande vicepresident Xi Jinping besökte 2010 Hammarby sjöstad och blev imponerad av hur området skapats med fokus på det hållbara samhället. Jinping anlitade upphovsmännen, vilka i sin tur rekommenderade Uppsala universitet som partners för att utforma undervisning och forskning vid sjukhuset. September 2015 gjorde vi vårt första besök i Nanjing och femton månader senare undertecknades ett femårigt samverkansavtal.

Vilken betydelse kan avtalet få för Uppsala universitet?
– Kina är ett strategiskt viktigt område, men också oerhört stort. Kan vi göra Nanjing till Uppsala universitets plats i Kina underlättar det för oss att utveckla rutiner för exempelvis forskar- och studentutbyten. Samtidigt vill vi bidra till att utveckla den kinesiska sjukvården med vår kunskap om patientintegritet, smittskydd, cancervård och inte minst antibiotikaanvändningens följder.

Hur ser tidsplanen ut?
– Uppsala Biobank och UCR är engagerade i arbetet med forskningsinfrastruktur och inom kort rekryterar vi en projektledare vars första uppdrag blir att formera vetenskapsområdets organisation. Inom fem år ser vi gärna en fullt verksam Graduate School, men vi står inför två nationers regelverk och är helt överens om att låta allt få ta den tid som krävs.

---

Läs mer:

Uppsala universitet etablerar sig i Nanjing
Nytt samarbete med Southeast University

2017-06-08