Nyheter och press

Ny arbetsmarknadsstudie: Vid fyrtiotre är man passé

2017-06-16

Jobbsökande väljs bort redan från 40-årsåldern. Det visar nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet, som är en av författarna till en ny rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I studien skickade forskarna mer än 6 000 fiktiva jobbansökningar till arbetsgivare som annonserat efter administratörer, kockar, lokalvårdare, restaurangbiträden, butikssäljare, företagssäljare och lastbilsförare för att sedan sammanställa arbetsgivarnas svar, till exempel kallelser till anställningsintervjuer.

Det visade sig att medelålders och äldre arbetssökande oftare väljs bort. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare, och minskar sedan ännu mer med ökande ålder. Närmare pensionsåldern blir nästan ingen kontaktad.

– Det bör inte råda något tvivel om att arbetsgivarna åldersdiskriminerar, säger Magnus Carlsson, en av rapportförfattarna. Vi hittar mycket stora effekter och ålder är verkligen en negativ faktor i rekryteringsprocessen.

En enkätundersökning riktad till ett urval av arbetsgivare visar att det finns tre egenskaper som arbetsgivarna anser är viktiga och som de oroar sig för att arbetstagare över 40 år har börjat förlora: förmågan att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel samt driven och initiativrik.

– Kanske tror arbetsgivare att arbetstagare förlorar dessa förmågor redan i medelåldern, säger Stefan Eriksson, vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Åldersdiskriminering kan få stora samhällskonsekvenser, menar rapportförfattarna. Dels med tanke på att Sverige har en demografisk utmaning med en åldrande befolkning som behöver arbeta längre, dels kan åldersdiskriminering medföra minskad rörlighet i arbetskraften. Om medelålders och äldre förväntar sig att bli diskriminerade kan det också medföra att de inte söker efter ett nytt jobb. Låg rörlighet kan i sin tur hämma utvecklingen på arbetsmarknaden och minska tillväxten i ekonomin.

Rapporten:
IFAU-rapport 2017:8 "Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på en jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment"  av Magnus Carlsson, Linnéuniversitetet, och Stefan Eriksson, Uppsala universitet. Ladda ned rapporten
 

Om IFAU
IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.