Nyheter och press

Generös konstdonation till farmaceutiska fakulteten

2017-06-22

foto: Jonas Rudén

S. G. O. Johansson och Göran Aldeborn med Reutersvärds litografi

S. G. O. Johansson, hedersdoktor vid Uppsala universitet, donerar en litografi av konstnären Oscar Reutersvärd till farmaceutiska fakulteten. Verket avbildar det immunoglobulin Johansson identifierade 1967 i samarbete med Hans Bennich.

Uppsala universitets konstsamlingar innehåller omkring 7 000 konstföremål från medeltiden fram till vår egen tid. Samlingarna fortsätter att växa, mycket tack vare generösa donationer, och torsdag 22 juni utökades samlingen ytterligare då S. G. O. Johansson, hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, överlämnade en vetenskapligt intressant litografi signerad konstnären Oscar Reutersvärd i samband med en ceremoni i Scheelerummet, Biomedicinskt centrum.
– Litografin avbildar den klass av immunoglobuliner, IgE, med betydelse för allergiska reaktioner som S. G. O. Johansson identifierade år 1967 i samarbete med Hans Bennich. Tillsammans med Leif Wide fortsatte de att utveckla sin upptäckt, vilket med tiden ledde till det stora genombrottet för Pharmacias diagnostikverksamhet.  Idag är Uppsala och Thermo Fisher Scientifics verksamhet världsledande inom in vitro allergidiagnostik, och rönen har haft en central betydelse för den forskning, diagnostik, och till viss del också farmakoterapi, som bedrivs inom allergiområdet, konstaterar Göran Alderborn, dekanus vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.

S. G. O. Johansson är idag professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, vid Karolinska Institutet. Han disputerade i Uppsala och tilldelades i januari 2017 titeln hedersdoktor vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.
– Min hustru är en stor beundrare av Oscar Reutersvärds arbete och lyckades 1984 få honom att illustrera immunoglobulin IgE. Han signerade även ett antal litografier som vi under åren har delat ut till dem vi anser gjort rätt för det, och farmaceutiska fakulteten som visat vänligheten att utnämna mig till hedersdoktor i ett fält så långt från mitt eget förtjänar definitivt ett exemplar, sade S. G. O. Johansson i samband med överlämnandet.

Oscar Reutersvärd, konstnär och professor i konsthistoria, är främst känd som skapare av omöjliga figurer, det vill säga målningar av objekt som inte går att återskapa tredimensionellt.  Reutersvärd var en produktiv artist vars verk kan idag beskådas på bland annat Nationalmuseum, Moderna museet, Centre Pompidou och inte minst i form av trädgårdslabyrinten i Lunds stadspark.
– Vi är mycket tacksamma över S. G. O. Johanssons generösa donation som utan tvekan placerar oss i fint sällskap. Nu måste vi avgöra var denna anmärkningsvärda litografi gör sig bäst. Ett alternativ är Scheelerummet som redan rymmer ett urval av universitetets samlingar, men naturligtvis vill vi placera den där så många som möjligt kan ta del av motivet, säger dekanus Göran Alderborn.