Nyheter och press

Uppsala universitet koordinerar nationellt samarbetsprojekt med Sydafrika

2017-07-06

Uppsala universitet har i konkurrens med andra svenska lärosäten beviljats 5 miljoner kronor av Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, för att koordinera projektet South Africa – Sweden University Forum. Övriga svenska lärosäten som ingår är Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lund universitet, Högskolan Väst, Malmö högskola och Umeå universitet.

South Africa – Sweden University Forum är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Under åren 2017-2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

– Sydafrika är ett av de länder som Uppsala universitet samarbetar mycket med. Genom South Africa – Sweden University Forum erbjuds nu möjligheter för forskare både från Sverige och Sydafrika att stärka och etablera nya samarbeten. Det är också mycket glädjande att svenska universitet fortsätter att samarbeta i internationaliseringsfrågor. Genom samarbete kan vi få ut ännu mer av våra satsningar, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Den första aktiviteten i South Africa-Sweden University Forum är ett större forskningsseminarium i Pretoria, Sydafrika under våren 2018. Under seminariet kommer bland annat FN:s hållbara utvecklingsmål att diskuteras av forskare från de båda länderna. Fler än 150 forskare förväntas delta i seminariet och i samband med mötet kommer ett antal kringliggande aktiviteter inom innovation, utbildning och forskning att arrangeras över hela Sydafrika.

Projektet kommer även att erbjuda möjligheter att söka såddfinansiering för kortare projekt där doktorander, forskare och mastersstudenter i båda länderna kan genomföra utbyten för att initiera samarbeten.

Samtliga aktiviteter i projektet kommer att dokumenteras via en interaktiv plattform där det även är möjligt för de som inte deltar fysiskt i projektet att ta del av seminarier, material och olika events.

För mer information:

Projektledare Gustaf Cars, internationella kansliet, Uppsala universitet, gustaf.cars@uadm.uu.se 070-167 96 26