Nyheter och press

Världsunik patologiatlas öppnar för utveckling av individuell cancerbehandling

2017-08-18

Nu lanseras en unik patologiatlas som görs tillgänglig för forskare över hela världen. Den kartlägger cancerrelaterade gener och öppnar en ny väg mot individanpassad cancerbehandling.

Arbetet med atlasen leds av professor Mathias Uhlén vid SciLifeLab, KTH och utvecklas i samarbete med medarbetare vid bland annat Uppsala universitet.

Den nya patologiatlasen innebär att drömmen om individbaserad cancerbehandling tar ett stort kliv framåt. Analyserna med data från 8 000 patienter och fem miljoner patologibaserade bilder täcker in alla humana gener involverade i alla vanliga cancerformer (17 olika cancer) och visar konsekvenserna av deras respektive proteinnivåer för patientöverlevnad.

Resultaten visar stor heterogenitet mellan individuella tumörer, något som understryker behovet av individuella behandlingsstrategier och har stor betydelse för överlevnaden. Analysen möjliggör skräddarsydda genetiska modeller för att identifiera nyckelgener som är involverade i tumörtillväxten.

Den superdatorfacilitet som finns tillgänglig på Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har haft stor betydelse för arbetet med patologiatlasen.

– Vår studie visar styrkan i att utnyttja mycket stora datamängder inom medicinsk forskning med potential att förändra hur medicinsk forskning bedrivs, säger professor Mathias Uhlén.
 
Patologiatlasen öppnas nu för forskare över hela världen.

– Det är mycket tillfredsställande att kunna erbjuda en unik öppen resurs för alla forskare. Vi hoppas att det ska påskynda ansträngningarna att finna de biomarkörer man behöver för att utveckla individuell cancerbehandling, sager Fredrik Pontén, professor klinisk och experimentell patologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.

Länk till Patologiatlasen

Länk till pressmeddelande på engelska om Patologiatlasen

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.