Nyheter och press

Utbildning för nyanlända farmaceuter kortar vägen ut på arbetsmarknaden

2017-08-25

I början av september påbörjar 33 utbildade nyanlända farmaceuter från 12 länder en kompletteringsutbildning som ska underlätta vägen ut på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är skräddarsydd för att ge deltagarna den kunskap som krävs för just svenska förhållanden.

- Detta är en bra och noggrant framtagen utbildning som kommer att ge en grupp välutbildade personer en väg till arbete samtidigt som man möter ett behov från arbetsmarknaden, säger kursansvarig Shima Momeni, vid Uppsala universitet.

För att arbeta som apotekare eller receptarie inom svensk hälso- och sjukvård, till exempel på apotek, sjukhusapotek och kliniker, krävs svensk legitimation. Uppsala universitet har en lång erfarenhet av kompletterande utbildningar inom det farmaceutiska området och förra året fick man tillsammans med Göteborgs universitet regeringens uppdrag att utveckla och anordna en effektiv ettårig kompletterande utbildning för apotekare och receptarier.

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet har arbetat intensivt för att skräddarsy kompletteringutbildningen som ska ge deltagarna den kunskap som krävs för just svenska förhållanden.

För att delta krävs tillräckliga kunskaper i svenska och engelska samt en godkänd examen från hemlandet. Det är 16 kvinnor och 17 män som på måndag påbörjar sin utbildning. Den ges till största delen på distans, med några träffar i Uppsala och innehåller bland annat:

- kompletterande farmaceutisk vetenskap
- farmaceutisk kommunikation
- läkemedelsterapi i Sverige
- läkemedel i det svenska samhället

Mot slutet av utbildningen får deltagarna också en sex månaders verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Att gå utbildningen är en av två vägar till svensk legitimation, den andra är att klara ett heltäckande kunskapsprov, även detta utvecklat vid Uppsala universitet.

Mer information: http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-som-farmaceut-i-sverige/