Nyheter och press

Kärnkraft på schemat

2017-08-30

Deltagarna i BEST Summer School

Deltagare i BEST Summer School Uppsala 8-16 augusti, 2017.

Under åtta augustidagar hölls sommarskola på Ångströmlaboratoriet i regi av studentorganisationen BEST, eller Board of European Students of Technology. Årets tema kärnkraft samlade 22 deltagare från hela Europa för ett brett och intensivt program.

Den lokala gruppen BEST Uppsala stod för värdskapet och hade fått in 333 ansökningar till den av Uppsala universitet finansierade sommarskolan. De antagna hade valts utifrån såväl personlig lämplighet som intresse för ämnet, liksom för Sverige och Uppsala.

– Syftet med BEST är att sprida förståelse och gemenskap över de olika kulturerna som finns runt Europa. Vi gör detta genom att utbilda studenter - och oss själva - genom att hålla kurser och olika events på olika teman, sa Adam Schön, medlem i BEST Uppsala och organisatör av sommarskolan.

Ambitiösa studentprojekt

BEST Uppsalas program innehöll aktiviteter både inom och utom universitetets väggar, inklusive föreläsningar om kärnavfall, strålskydd och kärnkraft ur ett klimat- och miljöperspektiv samt besök på The Svedberg-laboratoriet. De avslutande projektpresentationerna visade på deltagarnas stora engagemang. Några av studenterna redovisade i detalj för de mätningar av gammastrålning de gjort i laboratoriet på avdelningen för tillämpad kärnfysik. Andra beskrev utförligt hur strålning och kärnkraft avbildas inom populärkulturen.

Presentationerna imponerade på Mattias Lantz, forskare inom tillämpad kärnfysik och universitetets handledare för sommarskolan.

– Med tanke på att studenterna endast arbetat en halv dag med projekten så har de hunnit med väldigt mycket. Informationen har de dels sökt fram själva på nätet, dels fått från de föreläsningar de gått på under veckan. Det är väldigt kul att se att de är så aktiva och intresserade, sa Mattias Lantz.

Vissa av studenterna hade bara enstaka kurser i naturvetenskap i bagaget, andra hade läst hela program vid universitetet. 22-åriga Kristína Dedinská från Slovakien hade precis avslutat sina maskiningenjörsstudier på kandidatnivå. Hon hade valt ett projekt om hur överflödig värme från kärnkraftverk kan tas tillvara.

–Vi vet att bara en tredjedel av värmen från kärnkraftverk används som elektricitet, resten släpps ut i luften och miljön. Den bild vi har är att detta bidrar stort till den globala uppvärmningen, men värmeeffekten från kärnkraftverk är faktiskt obetydlig. Solen och andra naturliga processer producerar bra mycket mer värme och bidrar i högre grad till växthuseffekten och därmed den globala uppvärmningen. Vi får inte heller glömma värmen som avges från fossila bränslen som olja och gas, sa Kristína Dedinská. 

Kärnkraften i kulturen

Eva Vandaele, 23 år, masterstudent i kemi från Leuven i Belgien, hade undersökt hur kärnkraft och kärnkraftsteknik beskrivs i böcker, filmer och musiktexter.

–  Även när du tittar på mer seriösa dokumentärer så utgår många reportrar från en särskild agenda. Det är ett ganska svårt ämne för det finns mycket okunnighet kring det, och det påverkar i hög grad vad folk anser om kärnkraft.

Varför är det viktigt med den här sortens sommarskola?

– Alla vi är ingenjörer eller framtida ingenjörer så vi vet vilka för- och nackdelarna är med kärnkraftverk, sa Kristína Dedinská. Men det är viktigt för oss att veta hur allmänheten tänker kring ämnet så att vi kan förklara för folk vad som stämmer och inte stämmer om kärnkraft.

I framtiden skulle hon arbeta med kärnfysik.

– Jag är glad att ha fått lära känna folk som har samma intressen som jag för det är inte så vanligt att någon gillar kärnkraftsteknik och fysik. Dessutom har jag fått vänner från hela Europa.

Teknologstudenter som är intresserade av att bli internationellt engagerade är välkomna att kontakta BEST Uppsala. Mer information om BEST.