Forskare söker nya sätt att förebygga hjärtinfarkter

7 september 2017

Johan Sundström, professor i epidemiologi, tilldelas 11 miljoner kronor av AFA Försäkring för att kartlägga de biomarkörer som tydligast förebådar risken för en snar hjärtinfarkt.

Varje år drabbas upp till 22 000 svenskar av sin första hjärtinfarkt. Vanliga riskfaktorer som rökning, diabetes och höga blodfetter kan förutsäga en del av fallen, men många visar inga symptom. Nu anslår AFA Försäkring 11 miljoner kronor till Johan Sundström, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, för att i en ny studie kartlägga vilka av kroppens biomarkörer som eventuellt förebådar en snar hjärtinfarkt.
– Idag saknar vi viktig kunskap om de biologiska processer som föregår och bidrar till att utlösa en hjärtinfarkt. Genom att jämföra blodprover från personer som fått en hjärtinfarkt högst ett halvår efter provtillfället med prover från dem som inte drabbats, hoppas vi kunna fylla detta glapp, säger Johan Sundström.

I studien Markers of Imminent Myocardial Infarction (MIMI) ska Johan Sundström och hans forskargrupp analysera närmare 800 blodprover från olika delar av Europa. Ambitionen är att identifiera och finna vägar att motverka riskabla gen- och proteinförändringar, något som på sikt ska möjliggöra nya sätt att hindra infarkter.
– Vår förhoppning är att bidra till säkrare diagnoser kring huruvida en person riskerar att drabbas av hjärtinfarkt inom det kommande halvåret, vilket möjliggör direkta insatser. Är studien framgångsrik kan resultatet bli av stor betydelse, inte minst för de många patienter som inte vill eller klarar att följa dagens långtidsbehandlingar för att förebygga hjärtinfarkt, säger Johan Sundström.

AFA Försäkring anslår även 4 miljoner kronor till Helgi Schiöth, professor i funktionell farmaci vid institutionen för neurovetenskap, som i en studie ska identifiera och utvärdera arbetsrelaterade faktorer som påverkar risken för hjärt- kärlsjukdomar. Resultaten väntas kunna ligga till grund för bättre insatser och riktlinjer.
– Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de största hälsohoten i den arbetsföra åldern. Det är viktigt att vi får ökad kunskap om de bakomliggande orsakerna och om förebyggande åtgärder. Förhoppningsvis kan det leda till en minskning av hjärt- och kärlsjukdom och underlätta återgång i arbete för dem som drabbas, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

 

Läs mer om Johan Sundströms forskning
Läs mer om Helgi Schiöths forskning

Läs merAFA Försäkring