UU Innovation förstärks med ny samverkansledare inom teknik och naturvetenskap

13 september 2017

Den 7 september började Ernesto Gutiérrez sitt nya arbete som samverkansledare inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitets innovationskontor, UU Innovation.

Ernesto Gutiérrez är ny samverkansledare på UU Innovation från september. Han har flerårig erfarenhet från både forskning och konsultverksamhet, med innovationsledning som röd tråd genom karriären.

Ernesto Gutiérrez har arbetat många år inom ledning och utveckling av industriell verksamhet, både i Sverige och internationellt. Närmast kommer han från konsultbranschen där hans expertområde var organisering och ledning av innovation med fokus på beslutsfattande, strategi och multiprojektverksamhet. Han disputerade 2012 på KTH med avhandlingen ”Utvärdering och urval av idéer och projekt inom produktutveckling”. I bagaget finns också en MBA, Master in Business Administration och en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Under karriären har Ernesto Gutiérrez jobbat med företag inom många olika områden, däribland medicinteknik, elektronik och telekommunikation och inte minst med deras samverkan med varandra, med universitet och andra aktörer. Erfarenheterna av bransch- och sektoröverskridande samverkan kommer väl till pass i hans nya roll som samverkansledare på UU Innovation och Ernesto Gutiérrez ser fram emot att få kombinera sina kunskaper om samverkan och innovationsledning. 

–  Innovation genom samverkan är spännande inte bara på grund av det potentiella utfallet, utan också för att det inte finns en modell att följa, säger han och berättar att man måste pröva sig fram och staka ut riktningen under processens gång.

Samma sak gäller för forskningsbaserad produktutveckling menar Ernesto Gutiérrez, ett område som han själv också försökt sig på bland annat genom att ta fram en digital tecknad serie för att förmedla vetenskaplig kunskap om innovationsledning.

– För en enskild forskare är det inte alltid självklart hur man ska gå tillväga för att ta fram en produkt utifrån sin egen forskning. Att få kontakt med innovationsstödjande aktörer har hjälpt mig att förstå utmaningen med nyskapandet samt alla delar som bör tas hänsyn till för att lyckas, säger Ernesto Gutièrrez.

Som samverkansledare på UU Innovation blir han nu själv en stöttepelare i innovationssystemet för såväl Uppsalaforskare som vill nyttiggöra sin forskning, som för företag som vill få tillgång till den för att utveckla sin verksamhet. Ernesto Gutiérrez kommer huvudsakligen att arbeta riktat mot vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap och motsvarande branschområden i näringslivet.

– Nyttiggörande av forskning och akademisk kunskap är en viktig uppgift. Det finns många olösta behov och utmaningar i samhället där akademin skulle kunna bidra till att skapa en ny lösning eller hjälpa oss att förstå problem bättre genom att bidra med nya perspektiv. Det känns som en meningsfull utmaning att kunna bidra till att koppla ihop människor och sätta igång den processen, säger han.