80 miljoner till internationella toppforskare

27 september 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Uppsala universitet får sammanlagt nära 80 miljoner kronor till tre av dessa projekt.

– Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslagen ger forskarna en möjlighet att satsa på riskfyllda och långsiktiga projekt. Grundtanken är att ge dem friheten att både lyckas och misslyckas utan krav på resultat eller tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

2017 års projektanslag till Uppsala universitet:

  • Projekt: ”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis”. Beviljat anslag: 34 300 000 kronor under fem år. Huvudsökande: professor Gunnar Pejler, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Läs mer om Gunnar Pejlers forskning
  • Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of STINP”. Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under två år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Huvudsökande: professor Leif Andersson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Läs mer om Leif Anderssons forskning
  • Projekt: ”Random structures and algorithms”. Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år. Huvudsökande: professor Svante Janson, Matematiska institutionen. Läs mer om Svante Jansson forskning