Nyheter och press

Medicinstipendier till Uppsalaforskare

2017-10-02

Sammanlagt 34 forskare vid sex svenska universitet belönas när Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar ut stipendier för postdoktorer 2017. Fyra av dem är verksamma vid Uppsala universitet.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning – SSMF – stödjer 34 postdoktorer med totalt 80 miljoner kronor under 2017 genom ett tvåårigt stipendium. Fyra av forskarna är verksamma vid Uppsala universitet.

– För en fortsatt framgångsrik forskarkarriär är en postdoktoral utbildning helt nödvändig. Genom ett stipendium från SSMF ges möjlighet till att inte bara skaffa sig viktiga erfarenheter i en ny forskningsmiljö utan också att etablera ett eget nätverk för fortsatta samarbeten, säger professor Mats Ulfendahl, styrelseordförande i SSMF.

De postdoktorer vid Uppsala universitet som får stipendier är:

  • Mohamed Altai, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, utvecklar nya lovande tekniker som ökar effekten av målsökande läkemedel vid bröstcancer som är positiv för antigenen HER2. Genom att kombinera målsökande agenter och cytotoxiska radionuklider hoppas han att kunna förstärka effekten mot spridd bröstcancer samt minska uppkomsten av resistens.
  • Daniel Espes, vid institutionen för medicinsk cellbiologi, vill stimulera nybildning och tillväxt av insulinproducerande celler hos barn och vuxna med typ 1-diabetes. Han undersöker den stimulerande effekten på dessa celler i en klinisk behand-lingsstudie samt under graviditet.
  • Jenny Hesson, vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, undersöker förutsättningen för myggburna infektioner att etablera sig i tempererade delar av världen. Genom fältstudier och experiment på levande myggor kommer hon att ta reda på vad som händer under vintersäsongen då myggor inte är aktiva.
  • Fredrik Rosqvist, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kartlägger hur leverns fetthantering påverkas vid intag av olika sorters fett i kosten. Dessa processer kommer sedan relateras till hur mycket fett som lagras i levern hos friska personer.

Läs mer om SSMF