Enigt konsistorium föreslår omförordnande av rektor Eva Åkesson

2017-10-05

Vid ett möte den 5 oktober beslutade konsistoriet enhälligt att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

Enligt högskoleförordningen ska omförordnande av rektor avse en treårig mandatperiod, dvs perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.

– Jag är tacksam för förtroendet och väntar på regeringens beslut. Jag hoppas få fortsätta att arbeta för universitetets bästa tillsammans med medarbetare, studenter och de andra i universitetsledningen, säger Eva Åkesson.