Nyheter och press

Enigt konsistorium föreslår omförordnande av rektor Eva Åkesson

2017-10-05

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

Enligt högskoleförordningen ska omförordnande av rektor avse en treårig mandatperiod, dvs perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.