Lisa Ekselius får årets Rudbeckpris

2017-10-09

Lisa Ekselius, professor och Rudbeckpristagare

Hallå där… Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri, som vid årets Olof Rudbeckdag "Galen eller fullt normal" mottar Rudbeckpriset och ger föreläsningen "I huvudet på en psykiater".

Varför behöver vi en Rudbeckdag om psykisk ohälsa?
– Så länge som psykisk sjukdom förblir stigmatiserande och skambelagd måste vi motarbeta detta och bli bättre på att lyfta fältet. Många framsteg har gjorts, men mycket arbete återstår, dels för att vi inte ska behandlas som en särart inom forskning och vård, dels för att vi måste vinna samhällets fulla förtroende, så för mig är årets Olof Rudbeckdag ett steg i en ständigt pågående folkbildning.

Vad kan publiken förvänta sig av Rudbeckdagen?
– Att få ta del av ny och intressant kunskap presenterad av föreläsare som är vana att kommunicera med människor. Idag känner de flesta av oss en eller flera personer som lider av psykisk ohälsa i någon form, och jag är övertygad om att alla som besöker Rudbeckdagen kommer att bära med sig många viktiga insikter om ett brett och angeläget område.

Själv bär du med dig årets Rudbeckpris…
– Ja, det är en märklig känsla att jag snart ska räknas till den skara framstående forskare som tilldelats utmärkelsen före mig. Samtidigt är jag naturligtvis glad och hedrad över att komma ifråga för ett så fint pris, och framför allt ser jag det som en bekräftelse av allt det arbete vår forskargrupp lagt ned på att ta psykiatrin i Uppsala dit vi befinner oss idag.

Du har döpt din prisföreläsning till "I huvudet på en psykiater", vad rör sig där?
– Där finns det alltid mycket och som psykiater kämpar man för det utrymme som står till buds, men jag har valt att fokusera på den forskning vår grupp bedriver, psykiatrins plats i samhället och vårt gemensamma ansvar för att ge alla de som drabbas av psykisk sjukdom bästa möjliga vård.


Läs mer Olof Rudbeckdagen 2017: Galen eller fullt normal…
Tid: Fredag 20 oktober, kl 9.00-15.45
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan