Nyheter och press

Två Uppsalaforskare utsedda till Ragnar Söderbergforskare i medicin

2017-10-18

Uppsalaforskarna Henrik Boije vid institutionen för neurovetenskap och Kaska Koltowska vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har tillsammans med tre kollegor från andra lärosäten utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017. De fem forskarna får åtta miljoner kronor var fördelat på fem år för att vidareutveckla sina vetenskapliga idéer.

Ragnar Söderbergs stiftelse har nu beslutat vilka fem unga forskare som får anslag inom det medicinska forskningsområdet 2017. De har, efter en noggrann peer review-process med några av landets främsta forskare som sakkunniga, valts ut för sin vetenskapliga kvalitet och kompetens samt potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli engagerade forskningsledare.

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017 från Uppsala universitet är:

Henrik Boije, institutionen för neurovetenskap, forskar om rörelsekoordination hos ryggradsdjur. Han undersöker hur ryggmärgens nervcellkretsar är organiserade för att kunna växla mellan olika former av rörelsemönster, till exempel smyga, gå och springa. Därför studerar han en särskild grupp av nervceller och har som modellsystem valt zebrafisk. På sikt kan forskningen bidra till att förstå vilken roll nedbrytning av nervkretsar har i traumatiska skador och degenerativa sjukdomar.

Kaska Koltowska, institutionen för immunologi, genetik och patologi, forskar om tillväxten av det lymfatiska kärlsystemet. Det lymfatiska kärlsystemet är viktigt för vårt immunförsvar och för att hjälpa kroppen att hålla sin vätskebalans. Hon vill i synnerhet förstå hur tillväxten av det lymfatiska kärlsystemet regleras. På sikt kan resultaten bidra till att hitta nya målmolekyler för läkemedel.

Se filmen där forskarna själva kortfattat presenterar sin forskning

Läs mer om Ragnar Söderbergstiftelsens bidrag inom medicin 2017