Humanistiska teatern – en ny arena för gränslös dialog

2017-10-16

Humanistiska teatern sedd från Thunbergsvägen. Vissa kvällar lyser fasaden upp i omväxlande nyanser av rött, blått, grönt och guld.

I oktober 2017 öppnade Uppsala universitets senaste bidrag till utvecklingen av kultur och vetenskap i Uppsala upp sina portar – Humanistiska teatern vid Campus Engelska parken. Här vill man skapa en ny mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt.

I Humanistiska teatern förenas klassisk tradition med ny modern teknik. Arenan är byggd som ett hästskoformat rum med inspiration från den klassiska teatern Museum Gustavianums anatomiska teater. Den inbjuder till dialog, inte bara mellan föredragande och publik, utan också mellan deltagarna i auditoriet och de som deltar via digitala kanaler på den stora bildskärmsväggen. Humanistiska teatern är tänkt att vara en attraktiv plats för alla slags evenemang. Förutom själva teatern finns här också konferensrum och andra sociala ytor.

Närheten mellan alla i rummet och den avancerade audiovisuella tekniken skiljer ut detta rum från andra större samlingsplatser i Uppsala. Foto: David Naylor

Humanistiska teatern är inrymd mitt bland de andra byggnaderna i Uppsala universitets campus Humanistiskt centrum – Engelska parken. Byggnaden sticker ut i kvarteret med sin unika koniska form. Fasaden är täckt med konstnärliga utsmyckningar med växtmotiv av konstnären Ann Lislegaard. Vissa kvällar vid mörkrets inbrott lyser huset, med sin brungyllene aluminiumfasad, upp i omväxlande nyanser av rött, blått, grönt och guld.