Malariaforskare får första Sight-priset inom global hälsa

13 november 2017

Andreas Mårtensson, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas Sight Award för utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa. Det är en ny utmärkelse som nu delas ut för första gången.

Sight-pristagaren Andreas Mårtensson

Sight, Swedish Institute for Global Health Transformation, startades vid Kungl. Vetenskapsakademien i januari 2017 för att stärka forskning och kunskapsspridning om global hälsa. Bill & Melinda Gates Foundation har finansierat institutets start.

Priset, som nu delas ut för första gången, uppgår till 100 000 kronor är instiftat med stöd av Familjen Einhorns Stiftelse för att stödja och inspirera yngre forskare inom global hälsa. Priset är avsett som en belöning för insatser av högt vetenskapligt värde avseende forskning i samverkan med universitet i låg- och medelinkomstländer för att förbättra hälsan för dem som behöver det mest.

– Priset är ett sätt att lyfta fram framgångsrik forskning inom global hälsa – viktiga bidrag för att världen ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Peter Friberg, föreståndare för Sight.

Andreas Mårtensson får bland annat priset för sitt pionjärarbete inom malariabekämpning. Motivering:
”Andreas Mårtensson bedriver tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet inom global hälsa i samarbete med flera institutioner i Östafrika och har bl.a. utfört ett pionjärarbete som har lett till en radikal minskning av malariaförekomsten i Zanzibar.”

– Att som första pristagare få priset är enormt inspirerande, säger Andreas Mårtensson. Det lyfter verkligen mig och dem jag samarbetar med, inte minst vi som jobbar interdisciplinärt. Enkla verktyg har visat sig mycket effektiva i malariabekämpningen.

Läs mer om Sight