Många vill läsa i Uppsala

20 april 2010

Studentlivet är kanske en del av det som lockar i Uppsala tillsammans med hög kvalitet och ett brett utbildningsutbud?

Söktrycket till höstens utbildningar är stort. Antalet sökande till Uppsala universitet har ökat med 9,5 procent.

Även i år ökade antalet sökande till höstterminen 2010. Hela 340 041 personer har sökt en utbildning vid något av landets högskolor och universitet. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2009.

Den preliminära statistiken visar att sökande under 24 år ökar mest i antal. Jämfört med höstterminen 2009 är det en ökning med 6 procent.

Totalt har 55 316 personer sökt till Uppsala universitet inför höstterminen. Det är ökning med 9,5 procent jämfört med förra hösten och alltså en större ökning än landet i genomsnitt.

- Uppsala ligger bra till, säger Cilla Häggkvist, enhetschef vid Uppsala universitets antagningsenhet. Vi har ett stort utbud av populära utbildningar som lockar många studenter.

Här är de 10 mest sökta programmen höstterminen 2010:

  • Juristprogrammet
  • Läkarprogrammet
  • Psykologprogrammet
  • Ekonomie kandidatprogram
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Sjukgymnastprogrammet
  • Socionomprogrammet Socialt arbete med barn och ungdomar
  • Beteendevetenskapligt kandidatprogram
  • Politices kandidatprogram
  • Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor