Bidrag till ny forskningsmiljö inom livsstil och hälsa

8 december 2017

Karl Michaëlsson bygger forskningsmiljö i Uppsala

Med Vetenskapsrådets stöd ska professor Karl Michaëlsson påbörja skapandet av en ny forskningsmiljö inom åldrande och hälsa vid Uppsala universitet. På sikt är målet att bidra till ökad kunskap om banden mellan livsstil och hälsa.

Vetenskapsrådet anslår 19,2 miljoner kronor till Uppsala universitet i syfte att etablera en ny forskningsmiljö inom åldrande och hälsa. Projektet med arbetsnamnet Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: En väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande leds av Karl Michaëlsson, professor i medicinsk epidemiologi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.
– Vår ambition är att med grund i 110 000 deltagare och biologiska prover kartlägga blodmarkörer som signalerar kopplingar mellan levnadsvanor och ohälsa. Genom att analysera bland annat fettvävnad, blod och avföring och ställa dem mot de vanor provlämnarna rapporterat och registerinformation om sjukdomar som uppkommit senare i livet vill vi dels generera kunskap för bättre livsstilsrekommendationer, dels göra biobankens innehåll mer användbart för andra forskare, berättar Karl Michaëlsson.

De provsamlingar som ska ligga till grund för arbetet initierades 1987 i Uppsala, flyttades med tiden till Karolinska Institutet men återvänder nu till Uppsala universitet där kohorterna kommer att vårdas under ledning av Karl Michaëlssons forskargrupp.
– Vi tilldelades tidigare i år 55 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att tillgängliggöra och skapa en nationell infrastruktur kring dessa kohorter. Vetenskapsrådets nya anslag ger oss nu förutsättningar att vässa informationen i materialet ytterligare, och kommer därmed oerhört lägligt.

Analysarbetet kommer att omfatta genomik, proteomik, metabolomik och mikrobiota och ska bedrivas i samverkan med utvalda partners vid SciLifeLab, Chalmers,  Karolinska Institutet  och Örebro universitet. Tidsmässigt lägligt med infrastrukturens flytt till Uppsala universitet kommer även en epidemiologisk forskningssamverkan, EpiHubben, att formeras inom Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci med geografisk hemvist i MTC-huset i Uppsala.
– Min förhoppning är att vi genom att samla styrkorna lägger en långsiktig grund till bättre epidemiologisk forskning. En första utvärdering av EpiHubben är planerad till 2020, men vi befinner oss utan tvekan i en väldigt gynnsam startposition, konstaterar Karl Michaëlsson.

Läs merVetenskapsrådets hemsida
Läs mer om Karl Michaëlssons forskning