Nyheter och press

Uppsala arrangerar toppmöten om hälsa

2013-10-30

Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.

Uppsala Health Summit ska bli en mötesplats för beslutsfattare och opinionsbildare inom akademin, vårdsektorn och industrin. Den 3-4 juni 2014 går det första toppmötet av stapeln och temat är ”hälso- och sjukvård i en åldrande värld”.

Initiativtagare är nätverket Världsklass Uppsala tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Landstinget i Uppsala län samt Uppsala kommun.

– Forskare, företag, myndigheter och vårdpersonal bidrar varje dag till att utveckla det medicinska kunnandet. Vi vill skapa bättre förutsättningar att ta vara på forskningsrön, idéer och produkter för en bättre hälsa, genom dialog mellan forskare, företag, politiker och opinionsbildare, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit.

Temat för 2014 års möte är åldrande och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Vad händer nu när andelen personer över 65 år ökar i stora delar av världen? År 2012 hade Sverige tillsammans med Japan, Italien och Tyskland den högsta försörjningskvoten i världen, med endast tre invånare i arbetsför ålder per person över 65 år.

– Vi lever längre, och är friskare, men den demografiska utvecklingen innebär ändå ett ökat tryck på vård och omsorg med ökande kostnader som följd. Det kommer att belysas under mötet ur flera olika perspektiv, säger projektledaren Madeleine Neil.