Nyheter och press

Barbro Westerholm gästar Uppsala Health Summit

2014-04-09

– Samhället måste se ”årsrika” (äldre) personer som en värdefull resurs, inte som en börda, säger Barbro Westerholm som medverkar på Uppsala Health Summit den 3-4 juni. Temat för det internationella mötet är ”Healthcare for Healthy Ageing”.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot för folkpartiet, läkare och forskare. Hon var generaldirektör för Socialstyrelsen 1979-1985 och ordförande för Sveriges Pensionärsförbund 1999-2005.
Hur ligger Sverige till i ett europeiskt perspektiv avseende hälso- och sjukvård för äldre?
– Av de undersökningar jag sett och av de reaktioner jag mött vid internationella konferenser så ligger vi bra till. Att hälften av alla människor med demens får hälso- och sjukvård och omsorg dygnet runt får representanter från många andra EU-länder att häpna. Vi har det med andra ord bra i Sverige men behöver bli bättre för det finns en del brister.
Hon tycker att frågorna som rör äldres hälsa borde få mer uppmärksamhet utanför vården och omsorgen.
– Hälsa vinner man inte enbart inom hälso- och sjukvården, samhällets andra sektorer måste vara med.
Vad har du förväntningar på Uppsala Health Summit?
– Att kunskap lyfts fram som visar vilken värdefull resurs årsrika människor är och vilken betydelse det är för hälsan att man känner sig behövd.