Nyheter och press

Nyttig tid för reflektion

2014-10-09

På Uppsala kommun Vård & bildning är det många verksamhetschefer som har gått utbildningen om värdegrund i äldreomsorgen. Nya Horisonter träffade några av dem ett år efter utbildningens slut.

Mia Lannstål, verksamhetschef för växelvård och dagverksamhet, tyckte utbildningen var så bra att hon utmanade sina medarbetare att gå den. Sju av dem nappade. Sedan ordnade de utbildningsdagar för resten av personalstyrkan, 60-70 personer, med diskussioner i smågrupper.

– Fokus var på etiken i olika situationer. Vi diskuterade bemötandet av de äldre men också av varandra. Hur funkar avdelningen ur ett kundperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Carola Bertolino är utvecklingsledare på vård- och bildningskontoret. Hon betonar att värdegrund i äldreomsorgen inte är något nytt utan alltid har varit kärnan för dem som arbetar med äldre.

– Människors lika värde och bemötandet är centralt i vårt arbete, det är kärnan i vår verksamhet.

Hon tycker ändå att utbildningen gjort nytta, inte minst för att den gett tillfälle till reflektion.

– Hela paketet var bra, det handlade inte bara om förbättringsarbete utan även djupare, etiska diskussioner.

Att gå en längre kurs parallellt med arbetet kan ge mer än en kort, intensiv kurs, menar hon.

– Då kan vi koppla teorin till den praktiska verkligheten.

Kvalitetsarbetet pågår hela tiden, menar Carola Bertolino, som gärna skulle se fler riktade uppdragsutbildningar, till exempel om etik i äldreomsorgen. För bemötandet av de äldre kan alltid bli bättre i stort och i smått.

– Förbättringsarbete behöver inte vara jättestort, det kan vara att ha gröna tallrikar istället för vita, för att personer med demenssjukdom lättare ska se ljus mat. Viktigast är att hålla diskussionen levande. I slutändan är det politiska beslut som kan skapa de rätta förutsättningarna, till exempel ge personalen mer tid för reflektion.