Nyheter och press

Mayakulturen fascinerar

2015-04-08

Helmer Broberg har haft stor nytta av studierna i historia.

Helmer Broberg är kansliråd på UD och författare till boken ”Expedition Maya” om spåren från mayakulturen i Guatemalas djungler. Inspirationen fick han som student vid Uppsala universitet.

Hur kom det sig att du reste till Guatemala för att rädda lämningar från den urgamla mayakulturen?

– Jag gick en kurs i Latinamerikas historia 1992 och en mindre del av den handlade om den ”förkoloniala kulturen”.  Då tändes intresset. Inte långt därefter var jag i Mexico och praktiserade på svenska handelskammaren. 1998 gjorde jag en omfattande studieresa i Guatemala och Centralamerika och kom i kontakt med ”Rädda maya”-projektet som är knutet till universitetet i Guatemala City.

Vad är det som behöver räddas?

– Det finns flera hot. Dels den kraftiga vegetationen som kramar sönder byggnaderna. Dels gravplundrare som bryter sig in i templen. Det går inte att ha bevakning överallt, eftersom det finns så otroligt många arkeologiska platser. Istället åker räddningspatrullen runt och åtgärdar skador i efterhand. Gör man ingenting så rasar byggnaderna ihop.

Idag jobbar du som kansliråd på Utrikesdepartementet. Har du haft någon nytta av studierna i historia?

– Ja, det ger en nyckel till att förstå ett land eller en region och berikar en vistelse. Vet man mer om vad som har hänt på en viss plats så blir det roligare att vistas där. Studierna i historia var ett värdefullt komplement till mina studier i internationell ekonomi.

– Nu har jag återknutit kontakten med min lärare Ernand Orna och hållit föredrag på institutionen i Uppsala. Så man kan säga jag har slutit cirkeln 23 år efter att jag läste kursen.

Varför fastade du just för mayakulturen?

– Det finns många intressanta inslag, som vacker konst och imponerande byggnadsverk. De låg långt framme inom astronomi och skriftspråk. Det faktum att så många lämningar ligger i djungeln gör att det blir lite mer spännande. Framför allt sätter det vår egen civilisation i relation till något annat. Det har funnits många samhällen med omfattande organisation före oss.