Nyheter och press

Studentlivet lockar allt fler seniorer

2016-04-12

Omkring 300 personer var på plats i publiken när idéhistorikern Sverker Sörlin kom för att föreläsa om det norska skidundret.

Att studera sent i livet lockar allt fler Uppsalabor. Senioruniversitetet har 3 500 studenter och ett brett utbud. Medlemmarna kan välja mellan populära språkkurser, temaföreläsningar om demokrati, konstresor till Italien och mycket mycket mer.

Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset sjuder av liv en stund före dagens föreläsning, en gråkall tisdag efter lunch. Dagens gäst är idéhistorikern Sverker Sörlin som ska prata om sin bok om det norska skidundret. I publiken sitter inga vanliga studenter. Medelåldern ligger på 70-80 år och de är inte här för att ta en examen utan för att stilla sin nyfikenhet.

Bara under det senaste året har antalet medlemmar i Senioruniversitetet ökat med 500 personer. Just idag har runt 300 personer slagit sig ned för att lyssna.

– En förklaring är att 40-talisterna är så många. Äldre människor är vitala nuförtiden. Bara för att man pensioneras så är man ju inte slut, utan har väldigt mycket kraft och lust kvar att lära sig och hänga med, säger Britt-Louise Gunnarsson, ordförande i Senioruniversitetet.

Det finns många olika skäl att börja studera på ålderns höst. Britt-Louise Gunnarsson, tidigare professor på institutionen för nordiska språk, började på en studiecirkel för att fräscha upp sina kunskaper i tyska.

Vice ordförande Per Olof Osterman, pensionerad neurolog och sjukvårdsadministratör, ville ta upp musikintresset lagom till 70-årsdagen. På Senioruniversitetet fanns en kör som var öppen även för nybörjare. På den vägen är det…

Senioruniversitetet i Uppsala är inte störst i Sverige, men medlemmarna är väldigt engagerade. De deltar i studiecirklar, går på föreläsningar och träffas ofta. Det gör att ryktet sprider sig och medlemsantalet växer.

– Det sprider sig med mun-till-mun-metoden att vi har intressanta och roliga serier och cirklar att gå på. Då blir det som en positiv spiral, men vi vågar inte göra alltför mycket reklam, säger Per-Olof Osterman.

Själva basen i verksamheten är studiecirklar. Mest populära är språkcirklarna med franska, tyska, italienska, latin, spanska och ryska. Det finns också cirklar i akvarellmålning, fågelskådning, fysik och svarta hål, filosofi och mycket annat. Föreläsningsserierna tar upp aktuella teman som läget i Mellanöstern, demokratins utveckling och infektionssjukdomar ur ett globalt perspektiv.

Att det fungerar är tack vare alla funktionärer, som startar studiecirklar och arrangerar föreläsningar. Webbplats och tidning behöver också skötas och på föreläsningar behövs det hjälp med tekniken.

– Om inte ljudet fungerar blir det genast klagomål. I vår ålder är det ju många som hör dåligt, säger Britt-Louise Gunnarsson.

Vid tisdagsföreläsningen i Grönwallsalen är inte mindre än tre personer engagerade som AV-tekniker. Sorlet lägger sig i lokalen när Sverker Sörlin kommer upp på scen. Han hälsas välkommen av Jan Fagius, pensionerad docent i neurologi.

Publiken får en spännande genomgång med många bilder och samtidigt en historisk tillbakablick på 60-talets skidsport. Många passar på att ställa frågor efteråt.

En dam i publiken riktar sig till dagens värd Jan Fagius:

– Jan, hur ser det egentligen ut i hjärnan? Hur skulle det se ut om man gjorde en PET-studie på en skidåkare?

– Det går säkert att få en bild av hur det fungerar, men det är ju svårt att genomföra en PET-studie under skidåkning, svarar Jan Fagius med ett skratt.

Han har suttit i programkommittén för tisdagsföreläsningarna i ett par år nu och blev kontaktad av Senioruniversitetet när han pensionerades från sin tjänst som överläkare i neurologi.

– Det här är en fantastisk verksamhet. Det är bra stämning och en oerhörd ambitionsnivå. På tisdagsföreläsningarna tar vi upp olika ämnen – sådant som förväntas vara intressant för många.

Att arbeta för Senioruniversitetet faller sig naturligt, tycker han, även om han ännu inte helt släppt yrkesarbetet. Till våren ska han hålla en musiklyssnarcirkel tillsammans med sin fru, musikvetaren Gunnel Fagius. Ett av många exempel på att Senioruniversitetets verksamhet byggs upp av medlemmarna.

--

FAKTA:Uppsala senioruniversitet

inledde sin verksamhet hösten 1979 med starkt stöd av Folkuniversitetet i Uppsala.

  • Har ingen organisatiorisk koppling till Uppsala universitet

  • Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag.

  • Administrationen sköts på ideell basis.

  • Föreningen hade i oktober 2015 cirka 3 500 medlemmar.

  • Erbjuder varje år cirka 40 föreläsningsserier och 130 studiecirklar, 20 teaterresor/studiebesök och 20 tisdagsföreläsningar.

Läs mer om Senioruniversitetet