Nyheter och press

Övriga kontaktpersoner för journalister

Områdesinformatörer på vetenskapsområdenas kanslier

Humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap
Anders Berndt, informatör
Anna Sonnevi, informatör

Medicin och farmaci
Ann-Charlotte Hellzén-Wallin, områdesansvarig informatör
Magnus Alsne, informatör

Teknik och Naturvetenskap
Anneli Björkman, informatör
Anders Sahlin, informatör

Övriga informatörer (gäller kontorstid)

Campus Gotland
Petra Lindberg

Centrum för biologisk mångfald
(Gemensamt för Uppsala universitet och SLU – frågor om biologisk mångfald, bevarande och hållbart utnyttjande av biologiska resurser)
Annika Borg, informatör (SLU)

Evolutionsmuseet
Elin Willborg, informatör

Företagsekonomiska institutionen
Jaan Grünberg, informationsansvarig

Institutet för bostads- och urbanforskning
vakant

Institutionen för biologisk grundutbildning
(evolutionsbiologi, cell- och molekylärbiologi)
Elisabeth Långström, informatör

Institutionen för informationsteknologi
Lotta Lundell, informationsansvarig

Institutionen för neurovetenskap
Cecilia Yates, informatör

Juridiska institutionen
Maria Cicilaki, forskn.adm.

Konstvetenskapliga institutionen
Azul Tarazona Machicao, informatör

Musikum
Rebecca Måwe, proj.ledare (tjänstledig)
Emelie Gustavsson

Universitetsbiblioteket
Sofia Ljungman, kommunikatör

Uppsala Linneanska trädgårdar
(Botaniska trädgården, Linnéträdgården, Linné Hammarby)
Lotta Saetre, informatör