Nyheter och press

Ärende angående oredlighet i forskning: Studie om fiskars konsumtion av plast
I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp. Detta har hänt