Asien är fullt av möjligheter

15 september 2010

Kay Svensson

Kay Svensson

Forskningen växer i de allt rikare länderna i Asien. Uppsala universitet hänger på låset och startar samarbeten med flera lärosäten i den expansiva världsdelen. - Det är viktigt för Sverige och svenska forskare att tidigt komma i kontakt med dessa intressanta forskningsmiljöer, säger Kay Svensson, internationell samordnare vid Uppsala universitet.

Asien är hett. De senaste decennierna har området utvecklats snabbt, både ekonomiskt och politiskt. Utvecklingen smittar av sig på de asiatiska universiteten och på flera håll pågår kvalificerad och intressant forskning. Och de satsar massor av pengar på att utveckla en hög kvalitet.
– Om vi vill vara med där, gäller det att i god tid se till att vi har etablerat bra kontakter, förklarar Kay Svensson.
Därför har Uppsala universitet startat samarbeten med flera länder i Asien. Kina, Indien, Vietnam, Kambodja, Laos och Myanmar (Burma) är några. Vilken sorts samarbetsavtal det handlar om ser lite olika ut, men de gäller ofta både forskning och utbildning.
Att asiater kommer till Sverige för delar eller hela forskarutbildningar är vanligt sedan länge. Men nu finns det också möjlighet till intressanta forskningssamarbeten och undervisningstillfällen för svenska universitetsmedarbetare i Asien.

Plattform för forskare

Kay Svensson berättar att det i Indien finns ett Nordic Center i New Delhi som fungerar som en plattform för forskare som vill arbeta med Indien. Redan nu pågår forskningssamarbeten kring medicin, teknik och energifrågor. Det finns också viktiga samarbeten inom humaniora och samhällsvetenskap.
Med Vietnam finns avtal om student- och lärarutbyten. Dessutom ger Uppsala universitet en masterutbildning i public management på universitetet i Hanoi. Där utbildar den statsvetenskapliga institutionen vietnamesiska statstjänstemän i public management.
– Vietnam är ett land i snabb utveckling med lider samtidigt av hög grad av korruption. Utbildningen är en del i en satsning att komma till rätta med det.
Hälften av lärarna är från Sverige och hälften från Vietnam, men tanken är att vietnameserna själva ska ta över så småningom.

Stabila kontakter

Kay Svensson berättar att avtalen med de olika universiteten kan vara både på institutionsnivå och på central universitetsnivå.
– Det viktiga för oss är att skapa stabila kontakter som inte är individberoende.
Han påpekar också att det inte är pengar som är motorn bakom de olika samarbetena. Målet är att den internationella verksamheten ska bära sina egna kostnader, inte mer.
Istället handlar det om att skapa nya möjligheter för forskare från Uppsala att vara delaktiga i intressant och högkvalitativ forskning. Dessutom är det viktigt även för studenter som tänker sig en yrkeskarriär i Sverige eller Europa att få möjlighet att knyta kontakter med Asien och dess näringsliv, menar Kay Svensson.
– Vi ser hur asiatiska företag allt oftare börjar etablera sig även i Europa, vilket betyder att också den som tänker sig en yrkeskarriär i Sverige troligen kommer att hamna i samarbeten med Asien och dess näringsliv i framtiden.
Dessutom kan det ju knappast vara någon nackdel för samhällsutvecklingen om olika kulturer arbetar tillsammans, menar han.
– Ju mer kunskap och erfarenhet vi som individer får av andra kulturer, desto större förståelse och erfarenhet får vi av att se världen ur ett annorlunda perspektiv, säger Kay Svensson.


Annette Wallqvist