Dagermanforskare och landsarkivarie nya hedersdoktorer

13 mars 2001

Dagermanforskaren Hans Sandberg, Uppsala, och förre landsarkivarien Lars Otto Berg, Uppsala, har utsetts till hedersdoktorer vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet. De kommer att promoveras vid vårpromotionen den 1 juni.

Hans Sandberg, litteraturvetare och under många år gymnasielärare i historia och svenska, är mest känd som en framstående Dagermanforskare. Förutom den uppskattade licentiatavhandlingen, har Hans Sandberg bidragit med två större vetenskapliga arbeten, dels bibliografin "Stig Dagerman - författare och journalist", 1975, dels "Den politiske Stig Dagerman", 1977. Han har också ansvarat för utgivningen av Stig Dagermans Samlade Skrifter och en volym med Stig Dagermans brev är nu under utgivning. Hans Sandberg har också gjort sig känd som Strindbergsforskare. Under åren 1990-97 var han biträdande huvudredaktör för det stora forskningsprojektet Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, som finansierats av Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Kulturrådet. Även efter sin pensionering har Hans Sandberg varit intensivt engagerad i Strindbergsutgivningen. Lars Otto Berg var i sin tidiga forskningsinriktning krigshistoriker och tjänstgjorde vid Krigsarkivet i Stockholm innan han 1973 blev landsarkivarie i Uppsala, en tjänst han sedan innehade i 21 år. Därefter tillträdde Lars Otto Berg en tjänst vid Riksarkivet för att få mer tid till egen forskning och anlitades då också för olika utredningsuppdrag. Han medarbetade även som författare i Stiftshistoriska kommittén i Uppsala. Under sin tid som landsarkivarie var Lars Otto Berg drivande i det stora projektet med att konvertera och rädda det svenska kyrkobokföringsmaterial som filmats av mormonkyrkan i USA - ett material som därmed kunde bli tillgängligt för bl. a. släktforskare. Lars Otto Berg har i sitt arbete förenat stora insatser inom arkivväsendet med en omfattande vetenskaplig verksamhet. Som arkivchef har han engagerat stött humanistisk forskning till stor nytta för Uppsala universitet.