Björkénska priset till ledande molekylärbiolog

Pressmeddelande
27 oktober 2010

Måns Ehrenberg, professor i molekylärbiologi, får Björkénska priset 2010. Priset delas ut vid vinterpromotionen den 28 januari 2011.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902. I år går priset till professor Måns Ehrenberg, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, sedan 1991.

Måns Ehrenberg har under många år undersökt hur proteinsyntesen regleras i bakterier. Hans forskning syftar bland annat till att utveckla ett system för att framställa proteiner i stor skala för tillverkning av skräddarsydda läkemedel. Andra intressanta projekt är studier av hur bakterier genom att reglera sin proteinsyntes kan anpassa sig till förändringar i miljön, och av hur antibiotika fungerar och hur resistens uppstår. Måns Ehrenberg är pionjär och världsledande inom det fält som numera går under beteckningen systembiologi. Han har med sin forskning om hur proteinsyntesen regleras gjort mycket värdefulla bidrag till förståelsen av denna komplexa biologiska process. Ehrenberg är bland annat medlem av Svenska Vetenskapsakademien och ledamot av Nobelkommittén för kemi.

Årets pris delas ut vid vinterpromotionen den 28 januari 2011.

Läs mer om Måns Ehrenbergs forskning.

Kontaktuppgifter: Måns Ehrenberg, tel: 018-471 42 13, mans.ehrenberg@icm.uu.se