Teologer nya hedersdoktorer

2001-10-19

Religionssociologen Danièle Hervieu-Léger, Frankrike, religionshistorikern Birger Pearson, USA, samt exegetikern Heikki Räisänen, Finland, har utsetts till hedersdoktorer vid Uppsala universitets teologiska fakultet. Danièle Hervieu-Léger kommer att promoveras den 25 januari nästa år, medan Birger Pearson och Heikki Räisänen promoveras den 31 maj 2002.

Danièle Hervieu-Léger, professor i religionssociologi vid Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, har under de två senaste decennierna etablerat sig som en av de mest intressanta och originella religionssociologiska forskarna internationellt sett. Hon är nu ansvarig för europadelen i den världsstudie som professorn Peter Berger, Boston, har tagit initiativ till med syfte att analysera sekulariseringsteorins förutsättningar bortom det moderna. Danièle Hervieu-Léger har utvecklat teorin om religion som kollektivt minne. Med Frankrike som utgångspunkt menar hon att förändrade förutsättningar för t.ex. den romersk-katolska kyrkan direkt kan relateras till tolkningen av modernismens innehåll. Denna teoretiska ansats lade hon grunden till redan 1986 i sitt arbete 'Vers un nouvenu christianisme?' men framför allt i sin stora bok 'La religion pour memoire', 1993. Det som har hänt i det moderna västerländska samhället är att kunskapen om minnets innehåll både har minskat och fragmentiserats. Detta har hon utvecklat ytterligare i sitt senaste arbete 'Le Pelerin et le converti. La religion en mouvement', 1999. Danièle Hervieu-Léger har redan gjort teologiska fakulteten stora tjänster genom att biträda som sakkunnig i den internationella referensgrupp som stödjer forskningen kring religiös och social förändring. Hon har undervisat Uppsala inom kursen 'Europe, Modernity and Religious Change', och föreläst vid SCASSS. Birger Pearson, under många år professor vid University of California, Santa Barbara, USA, och nu efter sin pensionering knuten till Berkeley, är en synnerligen framstående och internationellt känd forskare på senantikens religioner särskilt gnosticismen och den tidiga kristendomen med bland annat arbetet 'Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity',1990. Som en av de främsta kännarna av gnosticismen har Pearson haft en betydelsefull roll i utgivningen och tolkningen av Nag Hammadi-texterna. Det religionshistoriska perspektiv han lägger på studiet av den tidiga kristendomen har bidragit till att belysa nya sidor av kristendomen och dess möte med andra senantika religionsformer. Birger Pearson kontakter med Uppsala går långt tillbaka i tiden och han har vid flera tillfällen gästat Teologiska institutionen och givit seminarier och föreläsningar, senast under hösten ar 2000. Under vårterminen 1993 var Pearson knuten till institutionen som gästprofessor i religionshistoria och Nya Testamentets exegetik . Heikki Räisänen, professor i Nya testamentets exegetik vid Helsingfors Universitet och akademiprofessor vid Finlands Akademi, är internationellt högt uppskattad på flera centrala nytestamentliga forskningsområden - evangelierna, Paulus, den tidiga kristendomens ideologiska utformning. Doktorsavhandlingen 'Die Mutter Jesu im Neuen Testament', 1969, kom ut i en andra upplaga tjugo år senare, och den omdiskuterade boken 'Paul and the Law', 1983, blev också föremål för en doktorsavhandling. Lika inflytelserik har 'Beyond New Testament Theology', 2000. varit. Heikki Räisänen har också gjort ett pionjärarbete inom kritisk forskning om Koranen. Den exegetiska forskningen i Uppsala har under de senaste aren fått viktiga impulser från Räisänen, bland annat i fråga om Bibelns receptionshistoria samt etisk och ideologisk kritik. Hans medverkan i gemensamma nytestamentliga forskarseminarier, som årligen hålls i Uppsala, Åbo eller Helsingfors, har också varit värdefull för bibelvetarna i Uppsala.