Rudbeckmedaljens mottagare utsedda

2002-09-17

De första mottagarna av den nya Rudbeckmedaljen är utsedda. Medaljen har instiftats med anledning av att det i år är 300 år sedan universalgeniet Olof Rudbeck d.ä. gick bort. Medaljen ska utdelas för utomordentligt framstående vetenskapliga insatser. De första mottagarna tillkännagavs idag vid 18-tiden i Gustavianum, det hus där Rudbeck själv verkade.

Den 17 september 1702 avled Olof Rudbeck d.ä.. Olof Rudbeck var professor i medicin och företrädde den nya naturvetenskapen. Han upptäckte bland annat lymfsystemet, byggde den anatomiska teatern på Gustavianums tak och ritade om Uppsalas stadsplan på drottning Kristinas uppdrag. Uppsala universitetet vill ära och minnas Olof Rudbeck och gör det genom Uppsala universitets Rudbeckmedalj (Rudbeckmedaljen). Medaljen instiftas av universitetet den 17 september 2002, på 300-årsdagen av Olof Rudbeck den äldres död. Den utdelas 'För utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet.' Mottagare utses av Rektor efter samråd med ansvariga för vetenskapsområdena. De första tre mottagarna av medaljen, en från varje vetenskapsområde är: Gunnar Eriksson, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, för en rik lärdomshistorisk forskning, som krönts med den första stora biografin över Olof Rudbeck den äldre. Carl Gemzell, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för hans banbrytande och internationellt mycket uppmärksammade insatser inom reproduktionsforskningen. Jerker Olof Porath, professor emeritus, förutvarande innehavare av Karin och Herbert Jacobssons professur i biokemi, för hans banbrytande insatser inom biomedicinsk separationsforskning. Om medaljen: Medaljen är slagen i 23 karats guld med en diameter på 35 mm och monteras med universitetets band i rött med gula kanter med avsikt att bäras på bröstet. Den är präglad av Myntverket i Eskilstuna och formgiven av professor Ernst Nordin, Stockholm. Medaljens åtsida visar Olof Rudbecks porträtt i profil (höger), skulpterat efter samtida förlaga, samt legenden: OLOF RUDBECK 1630 1702 2002. Dess frånsida visar Gustavianum, fasaden sedd från öster, samt legenden: UNIVERSITAS REGIA UPSALIENSIS, OPTIME MERITIS DE SCIENTIA. Medaljerna överlämnas vid doktorspromotionen i januari 2003. Vidare medaljinformation: Harald Nilsson 018 - 471 17 22, 070 - 425 06 45 Per Ström 018 - 471 18 75, 070 - 425 00 38 Bilder av medaljen finns på: www.info.uu.se/pressmapp/ Foto: Gabriel Hildebrand