Nyheter och press

Prisceremoni för årets Kai Siegbahnpristagare

Pressmeddelande
2012-08-30

Årets Kai Siegbahnpris överlämnas den 10 september till Dr. Claudio Masciovecchio från Elettra Synchotron Light Laboratory i Italien. Han ger också en föreläsning om frielektronlaserforskning i anslutning till prisceremonin.

Uppsala universitets senaste nobelpristagare Kai Siegbahn startade den vetenskapliga tidskriften Nuclear Instruments and Methods in Physics Research och vid hans död 2009 instiftade tidskriften Kai Siegbahnpriset. Det delas ut vart tredje år för att ”erkänna och uppmuntra framstående experimentell prestation i synkrotronljusforskning med betydande inslag av instrumentutveckling”.

-    Vetenskaplig instrumentation var Kai Siegbahns huvudsakliga intresse. Han fick sitt nobelpris för utvecklingen av den moderna elektronspektrometern, säger Svante Svensson, professor i fysik och arrangör för prisceremonin.

Claudio Masciovecchio är forskare i den kondenserade materiens fysik på Elettra Synchrotron Light Laboratory och hans forskning rör framför allt ultraviolett- och röntgenstrålningstekniker, samt fotoelektronspektroskopi. Hans instrument har lett till viktiga resultat inom materialforskningen.

Ceremonin, som även innehåller några korta föredrag, inleds av rektor Eva Åkesson.

Tid och plats: 10 sep, kl 14, Kai Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.
Möjlighet till intervjuer finns kl. 10.

För mer information, kontakta Svante Svensson, tel: 070-425 02 56, svante.svensson@physics.uu.seRelaterade dokument:
KaiSiegbahnpris2012