Nyheter och press

Starkare stöd till innovativa forskare inom life science

Pressmeddelande
2012-09-03

Forskare med goda idéer inom life science går en ljusnande framtid till mötes. Uppsala universitet och Karolinska Institutet stärker nu sitt samarbete kring innovationsstöd och erbjuder gemensamt rådgivning till forskare som vill skydda sina idéer. Även life science- forskare vid andra högskolor och universitet kommer att kunna dra nytta av satsningen.

Uppsala universitets och Karolinska institutets innovationskontor har länge samverkat i syfte att främja en positiv och dynamisk utveckling av life science-sektorn i regionen och i Sverige. Nu har samarbetet fördjupats i och med den satsning man tillsammans gör på ett utökat innovationsstöd. Ett unikt samverkansavtal har undertecknats som innebär att man tillsammans anställer en patentrådgivare vars tjänst delas mellan de båda universiteten.

-    Att vi får den här möjligheten betyder mycket för Karolinska Institutet. Vi har länge velat förstärka vårt erbjudande när det gäller patentrådgivning. Dessutom tjänar förhoppningsvis fler än Karolinska Institutets och Uppsala universitets forskare på detta - vi har som mål att också betjäna life science forskare vid övriga högskolor och universitet, säger Bo-Ragnar Tolf, chef för Innovationskontoret på Karolinska Institutet.

Redan idag erbjuder innovationskontoren stöd till forskare med idéer, men behov fanns att utveckla den del av verksamheterna där man hjälper till med nyhetsgranskningar, patent och finansieringsfrågor.

-    Fler och fler forskare får upp ögonen för möjligheten att kommersialisera sina forskningsresultat.  Att skapa ett effektivt patentskydd för sin idé är ofta centralt för att det ska lyckas. Därför känns denna satsning strategiskt rätt, säger Lars Jonsson, chef vid UU Innovation.

Framtida planer finns på att utvidga samarbetet mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet ännu mer, bland annat att ytterligare stärka life science i regionen kopplat till SciLifeLab.

Se mer information på respektive hemsida: www.ki.se/innovationoffice och www.uuinnovation.uu.se
 
För vidare information, kontakta:

Lars Jonsson, chef för Uppsala universitet Innovation
Tel: 018-471 1842 eller 070-626 99 30
E-post: lars.jonsson@uuinnovation.uu.se
 
Bo-Ragnar Tolf, chef för Innovationskontoret vid Karolinska Institutet
Tel: 08-524 869 91, 072-253 27 58
E-post: bo-ragnar.tolf@ki.se

Sara Gredemark, projektledare UU Innovation, Uppsala universitet
Tel: 018- 471 15 98 eller 070-425 05 91
E-post: sara.gredemark@uuinnovation.uu.se

Jill Jönsson, informatör Innovationskontoret vid Karolinska Institutet
Tel: 08-524 864 83 eller 070-774 93 47
E-post: jill.jonsson@ki.se  

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. www.ki.se

Ladda ner som:  PDF-dokument