Nyheter och press

Museum Gustavianum visar försoningsprojekt

Pressmeddelande
2012-09-03

Den nya utställningen 1+1: Life & Love, som öppnar på Museum Gustavianum den 8 september, visar upp museer från sex länder på Balkan som arbetat tillsammans och visar att museer kan spela roll i freds- och försoningsarbete.

Utställningen handlar om unga människors längtan till en fredlig och trygg framtid och är en vandringsutställning från sex länder på Balkan. Det första museimötet efter kriget på Balkan ägde rum på Museum Gustavianum. Sedan dess har framsteg gjorts för att förbättra museernas publika verksamhet och viljan att nå ut inte bara i den egna regionen utan även internationellt vilket utställningen är ett ungt bevis för, menar Ing-Marie Munktell, chef på Museum Gustavianum, som genom sitt engagemang i styrelsen för Kulturarv utan Gränser följt sina elva museichefskollegor och deras personal i ett stort antal workshops.

-    Utställningen är viktig för att den visar att museer kan spela roll i freds- och försoningsarbete och här är det den unga generationen på Balkan som kommer till tals.

-    Projektet handlar om att visa hur kulturarv kan bli en kraft som förenar och visar på samexistens och gemensam historia och förhindrar konflikter befästas och föras vidare. Det kan skapa en plattform för fredlig och demokratisk utveckling i regionen.

Utställningen öppnar den 8 september och pågår till 4 november.

För mer information, kontakta Ing-Marie Munktell, mobil: 018-471 75 78, 070-425 05 47, ing-marie.munktell@gustavianum.uu.se