Nyheter och press

Lars Feuk tilldelas Eric K. Fernströms Svenska Pris 2012

Pressmeddelande
2012-09-05

Lars Feuk tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris, vilket ges till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Lars Feuk får priset för sin världsledande forskning inom genetisk variation som lett till helt ny förståelse av vår arvsmassa och dess evolution i sjukdom och hälsa.

Medicinska och farmaceutiska fakultetens priskommitté har beslutat att tilldela Lars Feuk, forskare i genomik vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi, Eric K. Fernströms Svenska Pris 2012. Lars Feuk forskar kring vilken betydelse variationen i människans arvsmassa har för evolutionen av genomet och för uppkomst och utveckling av sjukdomar.

– Utmärkelsen ger bekräftelse på att min forskning går åt rätt håll och inspiration att fortsätta utvecklas. Det innebär också en möjlighet att ge bredare exponering åt min forskning, bland annat i samband med Forskningens Dag i Lund och Rudbeckdagen vid Uppsala universitet, säger Lars Feuk.

Priskommittén väljer att ge utmärkelsen till Lars Feuk ”för hans världsledande forskning inom genetisk variation som lett till helt ny förståelse av vår arvsmassa och dess evolution i sjukdom och hälsa. Lars Feuk har använt den grundläggande kartläggningen av variation i arvsmassan för att förstå neuropsykiatriska sjukdomar och utvecklingsförsening, t ex autism”.

– Lars Feuk har på kort tid blivit en av vår fakultets mest framstående unga forskare. Han har redan presenterat flera intressanta resultat och visat sig tillhöra högsta europeiska nivå bland yngre forskare. Det är positivt att vår fakultet kan attrahera och rekrytera en så framstående ung forskare och Lars Feuk är utan tvekan en välförtjänt mottagare av Eric K. Fernströms Svenska Pris, säger Stellan Sandler, dekanus vid medicinska fakulteten och ordförande i priskommittén.

Lars Feuk blev 2011 den förste forskare inom Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci att tilldelas European Research Councils (ERC) femåriga anslag för unga forskare.

– Vi följer två spår, dels studerar vi uppkomsten av schizofreni, dels analyserar vi mutationer i barns DNA som orsakar utvecklingsstörningar. Anslaget ger oss möjlighet att bedriva forskning på en internationellt konkurrenskraftig nivå, och då medlen just börjat betalas ut ser framtiden väldigt spännande ut med mycket på gång för vår forskargrupp, säger Lars Feuk.

Fakta: Eric K. Fernströms Svenska Pris delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Mottagaren detta år ska vara född 1968 eller senare och vara verksam vid en svensk medicinsk fakultet. Prissumman är på 100 000 kronor och får inte delas.

Läs mer om Lars Feuks forskning.

Kontakt:
Forskare Lars Feuk
Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Genomik;
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
lars.feuk@igp.uu.se
Telefon: +46 18 471 4827
Mobil: +46 70 167 9425

Bilder för nedladdning:
Lars_Feuk