Nyheter och press

Uppsala universitet välkomnar forskningssatsning

Pressmeddelande
2012-09-11

Idag presenterade regeringen innehållet i den kommande forskningspropositionen vid en presskonferens i Stockholm. Bland annat kommer en stor satsning på life science där en stor del går till SciLifeLab i Uppsala-Stockholmsområdet, en plattform för forskning inom medicin och biologi, men också energi, miljö och material.

-    Vi välkomnar denna satsning på forskning. Det är roligt att regeringen, trots ansträngd global ekonomi, väljer att sätta forskningen högt. De satsningar som görs ligger också till stor del i linje med våra egna prioriteringar, vilket förstås är glädjande, säger rektor Eva Åkesson.

Regeringen har tidigare presenterat en satsning på spetsforskare, genom ett riktat anslag för internationell rekrytering av toppforskare samt en satsning på yngre lovande forskare. Tillsammans med de satsningar som presenterades idag betyder det en ökning med 4 miljarder/år som planeras vara fullt utbyggd år 2016.

Den största enskilda satsningen görs på life science, där 200 miljoner går in i SciLifeLab Stockholm-Uppsala. Dessutom satsas cirka 400 miljoner till områdena läkemedelsutveckling, kliniska studier, antibiotikaresistens, hälsa/åldrande och registerforskning. 200 + 50 miljoner går också till de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund, där många Uppsalaforskare är involverade.

-    Sammantaget bör det innebära ytterligare medel till Uppsala, eftersom vi har stark forskning inom alla dessa områden, säger Eva Åkesson.

Utöver de riktade satsningarna kommer också en utökning av statsanslaget för forskning och forskarutbildning med 900 miljoner, fullt utbyggt 2016, samt 320 miljoner till Vetenskapsrådet, FAS och Formas.

-    Det är bra med en förstärkning av basanslagen, det är mycket viktigt för oss som fullskaligt och brett forskningsuniversitet att kunna göra egna satsningar utifrån forskarsamhällets egna prioriteringar och kvalitetsöverväganden. Vi ansvar även för morgondagens forskningsfrågor, även om de ännu inte finns på den politiska agendan, säger prorektor Anders Malmberg.

För mer info:
Rektor Eva Åkesson, tel: 070- 300 06 45
Anders Malmberg, tel: 070-425 01 75