Nyheter och press

SciLifeLab välkomnar regeringens satsning

Pressmeddelande
2012-09-11

Idag presenterade regeringen innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen, som innehåller en särskild satsning på området life science. Bland annat får SciLifeLab ett årligt tillskott på 200 miljoner kronor.

Idag meddelade regeringen vid en presskonferens att den kommande forskningspropositionen innehåller en särskild satsning på life science som omfattar totalt 11.5 miljarder 2013-2016. Fullt utbyggt år 2016 går 200 miljoner årligen direkt till SciLifeLab. Dessutom satsas 400 miljoner till Life Science relaterade forskningsområden som antibiotikaresistens, läkemedelsutveckling, hälsa och åldrande, klinisk forskning och registerforskning.

-    Det är oerhört glädjande att regeringen valt att satsa på SciLifeLab. Nu kan vi fortsätta att utveckla och expandera både serviceplattformar och den förstklassiga vetenskapliga miljö vi håller på att bygga upp, säger Kerstin Lindblad-Toh, vetenskaplig ledare för SciLifeLab Uppsala.

SciLifeLab är ett nationellt vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö.  Det drivs gemensamt av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Från och med 2013 går noderna i Stockholm och Uppsala ihop och bildar en nationell resurs för livsvetenskap.

-    Vi är oerhört nöjda med att regeringen med denna satsning möjliggör uppbyggnaden av en infrastruktur för en internationellt konkurrenskraftig forskning inom livsvetenskaper. Det är viktigt att vi med dessa resurser nu kommer att vara ett stöd för den forskning som finns inom hälsa och miljö i hela landet, säger Mathias Uhlén, vetenskaplig ledare för SciLifeLab Stockholm.

Utöver banbrytande forskningsresultat inom miljö och medicin förväntas SciLifeLab bidra till framtagandet av nya diagnosmetoder för sjukdomar och mer individualiserad läkemedelsbehandling. Genom samverkan med näringslivet räknar man också med att nya arbetstillfällen kommer att skapas.

Läs mer i regeringens promemoria.

För mer information, kontakta:
Kerstin Lindblad-Toh, tel: 018-471 43 86
Mathias Uhlén, tel: 08-5537 8403