Nyheter och press

Invigning av Rotary Peace Center

Pressmeddelande
2012-09-12

I hård konkurrens utsågs Uppsala universitet i april 2011 till världens sjunde Rotary Peace Center. Den 18 september är det dags för invigning av ”Rotary Center for International Studies in Peace and Conflict Resolution” och de första studenterna är på plats.

I hård internationell konkurrens utsågs Uppsala universitet förra året till det sjunde internationella Peace Centret av Rotary International. Det innebär att studenter från hela världen i hård konkurrens kan få förmånliga Rotarystipendier för att gå en tvåårig masterutbildning i freds- och konfliktkunskap i Uppsala. Elva studenter från alla världsdelar har antagits och börjar studierna denna höst.

-    Rotarys fredsstipendiater kommer med värdefulle praktiska erfarenheter från internationellt arbete med fredsbyggande och konfliktlösning. Flera har själv växt upp i konfliktdrabbade länder.  Erfarenheten och mångfalden fredsstipendiaterna för med sig kommer att bidra till ett fantastiskt utbyte och en ännu bättre utbildning för alla våra studenter säger Hanne Fjelde, som arbetar med centret.

-    Det är en stor framgång att ha valts ut att bli det sjunde internationella centret bland över 100 universitet i världen. Det betyder att Uppsala universitet anses ha en utbildning i världsklass inom området fred och konfliktlösning, säger prefekten Magnus Öberg.

Vid invigningen medverkar representanter för internationella och svenska Rotary, universitetsledning, studenter och institutionsanställda.

Läs pressmeddelandet vid utnämningen 2011.

För mer information, kontakta Hanne Fjelde, tel: 018-471 23 37, mobil: 070-621 37 18, e-post: hanne.fjelde@pcr.uu.se