Nyheter och press

Budgetpropositionen får ros men också ris

Pressmeddelande
2012-09-20

Budgetpropositionen som presenterades idag betyder för Uppsala universitets del bland annat en kvalitetsförstärkning till grundutbildningen. De stora forskningssatsningarna, bland annat till SciLifeLab, presenterades redan förra veckan och kommer att innebära förstärkning till verksamheten.

I budgetpropositionen för 2013 får Uppsala universitet ytterligare 32 miljoner till grundutbildningen, varav en kvalitetsförstärkning på 16 miljoner kronor som baseras på Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Uppsala universitet får därmed den största andelen nya medel i landet baserat på kvalitet. Hittills har utbildningar inom juridik, statsvetenskap, freds- och konflikt, genusvetenskap, psykologi och geovetenskap fått högsta betyg. Dessutom omfattar den höjning av ersättningen per student för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi, som påbörjades förra året, ytterligare 57 miljoner för 2013.

-    Vi är glada åt denna förstärkning till grundutbildningen, däremot hade vi hoppats på att få en större del av de extra studieplatserna, särskilt mot bakgrund att vi tog ett mycket stort ansvar att 2010-2011 inrätta tillfälliga platser under lågkonjunkturen, säger Eva Åkesson.

De extra platser universitetet inrättade dessa år motsvarade 83 miljoner kronor, medan anslaget för tillfälliga studieplatser för 2013 är endast 11 miljoner. I propositionen görs också en riktad satsning på fler platser till några specifika utbildningar, bland annat till läkare, sjuksköterska, högskoleingenjör och civilingenjör.

På forskningssidan kommer pengar till den nationella resursen SciLifeLab, där Uppsala universitet samarbetar med KI, Stockholm universitet och KTH inom life science. Uppsala universitet har också stora förhoppningar om att få en ansenlig del av de medel som går via forskningsråden. Huvudinnehållet i forskningssatsningen presenterades av regeringen förra veckan, men den politiska inriktningen och detaljerna kommer i forskningspropositionen i slutet av oktober.

-    Satsningen till SciLifeLab är viktig och mycket välkommen här i Uppsala. Dessutom är de områden som pekats ut för extra satsningar helt i linje med våra profilområden så vi är oerhört nöjda, säger Britt Skogseid, vicerektor för medicin och farmaci.


Läs rektors och SciLifeLabs kommenterar till besked om forskningssatsningarna förra veckan.

För mer information, kontakta rektor Eva Åkesson, mobil: 070-300 06 45, eva.akesson@uadm.uu.se